QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
PD0TZ Netherlands flag Netherlands

Login is required for additional detail.

QSL: via Buro

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1358

 

pd0tzblog.wordpress.com


Wie is PD0TZ :

Mijn QTH is Terheijden, JO21JP, Nederland.

Ik woon hier met mijn vrouw Claudia en onze 2 kinderen, Luca een jongen van 11 en Myrthe een meisje van 7.

Een stukje geschiedenis:

Als kleine jongen was ik altijd geïnteresseerd in hoe dingen werken, dus dat betekent dat het moet worden geopend.

Dat is nooit veranderd, en tot nu toe houd ik ervan dingen te repareren en te zien hoe het werkt.

Mijn opa, Wim Cantineau, was ook een Zend-Amateur en hielp hier in Nederland, toen in Februari 1953 de "Watersnoodramp" gebeurde in Zeeland, mijn opa hielp met de communicatie tussen Zeeland en de rest van Nederland, en de Zend-Amateurs in Nederland, inclusief overheidsdiensten, zoals het leger, luchtmacht, marine, KPN, etc ........

Veel mensen zijn verdronken, maar als gevolg van de Zend-Amateur vaardigheden van mijn grootvader, en andere Zend-Amateurs in Zeeland en Nederland waren zij in staat om mensen te helpen, hulp te krijgen waar dat nodig was en levens te redden.

De zelf gebouwde tranceiver die hij altijd gebruikte, schonk ik aan het "Watersnood Museum" in Nederland, daar zal hij in een permanente opstelling komen te staan, welke nog gerealiseerd dient te worden.

Mijn opa is Silent-Key sinds 1984, maar is niet vergeten, zijn call was PA0TZ.


English Version :

Who is PD0TZ :

My QTH is Terheijden, JO21JP, Netherlands.

I live here with my wife Claudia and our two children, Luca a boy in a age of 11 and a girl Myrthe in a age of 7.

A bit of my history:

As a small boy I was always interested in how things work, so that means that it should be opened. That has never changed, and so far I like to fix things and see how it works.

My grandfather, Wim Cantineau, was also a HAM Radio Operator and helped in the Netherlands, when in February 1953 the "Watersnood" was done in Zeeland, my grandfather helped with communication between Zeeland and the rest of the Netherlands, and the HAM-Radio Operators in Netherlands, including government agencies, including the army, air force, navy, KPN, etc ........

Many people have drowned, but due to the sending-Amateur skills from my grandfather and other HAM Operators in Zeeland and the Netherlands, they were able to help people, get help where it was needed and to save lives.

The self-built transceiver which he always used, I donated to the "Watersnood Museum" in the Netherlands, where he will face in a permanent installation, which has yet to be realized.

 

My grandfather is Silent Key since 1984, but has not been forgotten, his call was PA0TZ.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

       " If every other communication method fails, we HAM-Operators can connect the world ......" 

(C) Yermolai


My 1st Award 

 
 

8004869 Last modified: 2017-04-01 16:45:24, 9926 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Dec 15 17:53:45 2017 UTC
CPU: 0.049 sec 65890 bytes mp