QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
PI4EME Netherlands flag Netherlands

Login is required for additional detail.

QSL: LOTW PREFERRED, PAPER QSL VIA PA0MBD OR BURO

Email: Login required to view

Page managed by PD0OYF Lookups: 12642

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PI4EME is the callsign of the Dutch VERON department "Friese Wouden" (Frysian Woods) in the Northern part of the Netherlands. The callsign is used with the annual radio flee-market "Friese Radiomarkt Beetsterzwaag" that generates a substantial part of our department's income. Also the callsign is used when we participate in several club activities.
For contest-activities we use our callsign PI4M. In the past we've been using the call PI4EME for those activities..


 

 

Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018

 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018

In september 2013 is Leeuwarden, samen met de hoofdstad van Malta, uitgeroepen als culturele hoofdstad voor 2018. De organisatie Europese culturele hoofdstad 2018 is al druk bezig om hier een bijzonder jaar van te maken en Leeuwarden zal samen met de provincie bruisen van activiteiten.
Het thema dit jaar is “Het verbinden van mensen” en daar kunnen wij als radiozendamateurs bij uitstek een bijdrage aan geven.

Daarom hebben de Friese radioamateurverenigingen besloten mee te doen met dit festijn. De eerste vergaderingen hebben reeds plaatsgevonden en daar is een basis gelegd over het wat en hoe van onze ‘radioactiviteit’ tijdens deze ECC. We stellen ons nu voor om gedurende 2018 een aantal radiostations met een speciale roepnaam in de lucht te brengen. Door middel van speciale QSL-kaarten wordt een verbinding gelegd met de culturele manifestaties in die periode en er zullen awards beschikbaar worden gesteld. Er wordt grote belangstelling vanuit het buitenland verwacht voor dit festijn.

Dus het gehele jaar 2018 kunnen radio amateurs in heel Friesland vanuit hun eigen ‘radiohut’ actief zijn en ECC verbindingen maken.
Het hoofdkantoor van de ECC-organisatie is gevestigd in het prachtige gebouw Blokhuispoort. Het is de bedoeling om daar een radioamateur station in te richten waar het publiek kan komen kijken.

Het geheel zal gedragen worden door alle Friese radioverenigingen zoals de VRZA Friesland, FRAG en de VERON afdelingen A-14, A-62 en A-63. Alleen op deze manier hebben we genoeg vrijwilligers en helpers om van dit spectaculaire evenement in de ether een succes te maken. Het ECC heeft een internationaal karakter en dat past goed bij onze radioverbindingen.

Volg deze website voor meer informatie omtrent dit geweldige radio evenement.

Graag tot horens en 73,

Namens de gezamenlijke radioamateurverenigingen Friesland,

 

New website:  http://www.hamecc2018.eu

Follow us on facebook: http://www.facebook.com/hamecc2018

Also on twitter

twitterbutton.nl

 

Leeuwarden Cultural capital of Europe in 2018 In september 2013 is Leeuwarden, together with the capital of Malta, declared as cultural capital for 2018.

The Organization European capital 2018 is already busy trying to here a special year of it and Leeuwarden will work with the province of effervescence of activities.
This year's theme is "connecting people" and we can as a contribution to radio amateurs.

That is why the Frisian amateur radio associations decided to get involved with this festival. The first meetings have already taken place and there is a basis on the what and how of our ' radioactivity ' during this ECC. We allow us now to 2018 for some radio stations with a special call sign in the air. Through special QSL Cards a connection established with the cultural events in that period and there will be awards are made available. There is great interest from abroad expected for this feast.

So can the entire year 2018 radio amateurs throughout Friesland from their own ' radiohut ' active and ECC connections.


The Head Office of the ECC-organization is located in the beautiful log cabin building port. The aim is to set up a radio amateur station where the public can come and watch.

The whole will be worn by all  Frisian radio associations such as the VRZA Friesland, FRAG and VERON departments A-14, A-A-62 and 63.

Only in this way we have enough volunteers and helpers to this spectacular event in the ether a success. The ECC has an international character and that fits well with our radio communications.

Follow this website for more information about this great radio event.

Looking forward to horns and 73, on behalf of the joint amateur radio associations Friesland,

New website: http://www.hamecc2018.eu

Follow us on facebook: http://www.facebook.com/hamecc2018 

and also twitter

twitterbutton.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

7827309 Last modified: 2017-01-12 20:05:56, 7296 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
Grid Squared Award#10095
Granted: 2015-12-19 18:25:02   (PI4EME)

ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Mon Nov 20 02:23:23 2017 UTC
CPU: 0.048 sec 64552 bytes mp