QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SN0L Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: Via SP9KRJ bureau qsl

Email: Login required to view

Page managed by SP9NSY Lookups: 3440

 

         

Sierra November zero Limanowa

 

SPECIAL EVENT STATION SN0L & Radio Club Beskid sp9krj :http://www.sp9krj.pl/news.php

Invited you to:

 

Limanowa Contest:

 

Of July 22  to 6-th August 2017  >> ENDING COMPETITION << '

                                   UWAGA!

Konkurs zakończony! 

 

Wyniki konkursu

 

 

Dziękujemy za udział w konkursie! 

 

Logi w popularnych formatach (cbr,adi,txt,doc, jpg itp.) prosimy przesyłać na adres e-mail: sp9krj@o2.pl , do dnia 22 sierpnia 2017

Przybliżony czas publikacji -do 27 sierpnia 2017r.

Stacje które wysłały logi, będą brały udział w losowaniu nagród!

Aby otrzymać e-dyplom, konieczne jest zgłoszenie z podanym adresem e-mail!

Wykaz nadesłanych logów.

Photo

 

 

29-30 July, days of activity 

Competition for the mayor's cup of the city
With assigned letters by stations, the full name of the locality should be provided.

"LIMANOWA"

Letters & points assigned the following stations from Limanowa:

SP9KRJ, sp9nsy, sp9ka, sq9myd, sp9ive, sp9oyb ,sq9jys, sq9jyw, sp9odi, sp9mzj, sq9lfq, ei4jz, sq9kwr

(m0hvi), sp9svb, db9mut, sq9ivz, sq9lfp, sp9dmw, sp9kti, sq9aoj, sq9okt, sp9odb, sq9lfm, sp9paj, sq9zav.

 sq9ivd, sp9dpm, sq9ojv, sp9rns, sq9jye, sp9ody.

The station SN0L must be shown in the log during this period.

Every one, who will send​ extract from the log, obtaini​​ng the diploma.

Logs should be sent on e-mail: sp9krj@o2.pl immeditely, We wait two weeks, after the end of the competition.

Other info:

Our stations will be active on all bands, but especially on 40 and 80m, SSB only.

Any other info and question,​ visit our site: http://www.sp9krj.pl/news.php

Question, send to: sp9nsy@o2.pl

 

Polish

Pierwszy Konkurs Krótkofalarski z okazji Dni Limanowej
"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa" 


1/. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie amatorskie stacje nadawcze, indywidualne i klubowe, polskie i zagraniczne, oraz nasłuchowców.
2/. Celem konkursu jest popularyzacja Miasta Limanowa oraz okolic Beskidu Wyspowego, wśród krótkofalowców polskich oraz zagranicznych.
3/. Termin konkursu: lipiec-sierpień każdego roku.
4/. Organizatorem konkursu jest: Radioklub Beskid sp9krj, Limanowski Dom Kultury, oraz Urząd Miasta Limanowa. Pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.
5/.Z okazji Dni Limanowej uruchomiona będzie stacja okolicznościowa 
SN0L

6/. Regulamin:

Termin konkursu 2017:

Konkurs rozgrywany będzie od dnia 22 lipca od godz. 00:00 UTC, do dnia 6 sierpnia do godz. 23:59 UTC 2017 roku.

Pasmo i emisje:

3,5 MHz oraz 7 MHz, wg. obowiązującego band planu.

Dopuszczalne są inne pasma KF na zasadzie drugorzędności.

Emisje: tylko SSB


7/.Warunki konkursu:

Hasło do zdobycia:

Z liter przydzielanych przez wymienione poniżej stacje organizatora, należy ułożyć hasło "LIMANOWA"


Punktacja za łączności w czasie trwania konkursu:

Stacja organizatora sp9krj, przedziela -10 pkt.
Stacje członkowie klubu sp9krj, przydzielać będą -5 pkt.
Stacje sympatycy klubu sp9krj, przydzielają-3 pkt.
Stacja okolicznościowa
 SN0L nie przydziela punktów, jednakże łączność z tą stacją jest obowiązkowa do zaliczenia konkursowego i musi zostać wykazana w zgłoszeniu.(QSO w okresie konkursowym).


Punktowane łączności oraz literki, zaliczane będą tylko raz w okresie konkursowym, bez względu na pasmo,
( czyli nie można uzyskać podwójnych punktów za QSO z tą samą stacją na 3,5 MHz i na 7 MHz, pomimo 2 QSO)

Przykład:
QSO ze stacją SP9NSY w czasie trwania konkursu miało miejsce 1 raz na 40m i 3 razy na 80m. Otrzymamy więc tylko 5 punktów.

8/.
 Wywołanie:
Wywołanie w konkursie "LIMANOWA"

9/. Nagrody:

a/. Puchar Burmistrza Miasta Limanowa:
- zostanie przyznany stacji nadawczej, która zdobędzie największą ilość punktów i wszystkie literki do hasła "LIMANOWA", oraz wykaże w logu przynajmniej jedno QSO ze stacją SN0L.

b/. Dyplomy:
Za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie zostaną wysłane dyplomy papierowe, osobiście sygnowane przez Burmistrza Miasta Limanowa i organizatorów.
- dyplom uczestnictwa w formie elektronicznej, otrzymuje każdy uczestnik konkursu.
(Konieczne podanie adresu i e-mail )

c/. 
Stacje nasłuchowe:
- dyplom papierowy dla zwycięzcy. Pozostali: dyplomy w formie elektronicznej. 

d/.
 Dodatkowe nagrody:

Przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe oraz gadżety. Ilość, w zależności od sponsorów.
Nagrody zostaną rozlosowane pośród uczestników konkursu.
Uwaga: w przypadku zdobycia maksymalnej ilości punktów przez więcej niż 1 stację, zadecyduje kolejność zgłoszeń.

10/. 
Dodatkowe informacje:

Członkowie klubu sp9krj nie będą klasyfikowani w konkursie.

UWAGA!

- Stacja EI4JZ jako członek klubu, będzie rozdawać punkty głównie w paśmie 40m, oraz od 22:00 do 02:00 UTC- 80m.

- Rekomendowane godziny aktywności stacji : od 05:00 do 07:00 UTC oraz od 15:00 do 17:00 UTC i od 19:00 do 21:00 UTC.

- Ponieważ w haśle "LIMANOWA" występują dwie litery "A" ,należy przeprowadzić QSO z minimum dwiema stacjami dającymi tą literę.

- Zwycięzca konkursu uzyska status "sympatyka" i będzie mógł rozdawać punkty w kolejnych edycjach, o ile wyrazi taką chęć.

11/. 
Zgłoszenia konkursowe:

Zgłoszenia konkursowe w formie elektronicznej (wyciąg z dziennika łączności, (plik cbr, adif lub.txt) należy przesłać na adres e-mail: sp9krj@o2.pl , w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu. Prosimy o podanie adresu do korespondencji.
Dopuszcza się przesłanie logu papierowego pocztą na adres: Leszek Michura- sp9nsy, Sowliny 219, 34-600 Limanowa.


12/. 
Lista stacji przydzielających w konkursie 5 punktów, oraz literki do hasła "LIMANOWA":


sp9nsy, sp9ka, sq9myd, sp9ive, sp9oyb ,sq9jys, sq9jyw, sp9odi, sp9mzj, sq9lfq, ei4jz, sq9kwr

(m0hvi), sp9svb, db9mut, sq9ivz, sq9lfp, sp9dmw, sp9kti, sq9aoj, sq9okt, sp9odb, sq9lfm, sp9paj, sq9zav.13/. Stacje "sympatycy" przydzielają -3 pkt. Są to: sq9ivd, sp9dpm, sq9ojv, sp9rns, sq9jye, sp9ody.

14/. Wyniki:
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, po obliczeniu przez komisję konkursową.
Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą
Zwycięzca konkursu, może zostać zaproszony do uroczystego odebrania pucharu z rąk Burmistrza Miasta.Regulamin opracowany przez członków Limanowskiego Klubu Krótkofalowców.
Radioklubu Beskid sp9krj 
Regulamin może ulec zmianie rok do roku
Za zgodność:  Prezes klubu Leszek Michura-sp9nsy

Limanowa dn.24 czerwca 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

We invite you to the Limanowa!

Many tourist attractions in the Island Beskid!

Limanowa days 2017: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/4906/14123/dni-limanowej-29-3-lipca-217.html​

 

 

 

8300304 Last modified: 2017-08-28 20:18:35, 17956 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Wed Dec 13 01:43:47 2017 UTC
CPU: 0.072 sec 73807 bytes mp