QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP3ZAC Poland flag Poland

alias for: SN25DSM


Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU OT08 OR DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 6638

 

                 POWSTANIE  WIELKOPOLSKIE  1918-1919

 W dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. pracujemy pod znakiem  SN100PW z okazji  100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Wybuch Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r. w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to najważniejszy zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie odzyskali wolność, a ziemie  stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły do Macierzy. Bez zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego Polska nie mogłaby się odrodzić jako kraj w  pełni niepodległy.

                                                            

 

                      GREATER POLAND UPRISING 1918-1919

From  January 1th, to  December 31th, 2018, we will use call sign SN100PW on the occasion of the 100th anniversary of the outbreak of the Greater Poland Uprising.

In the history of our nation the Greater Poland Uprising, on December 27th, 1918, was a special event. The purpose of the uprising was to liberate Greater Poland and Pomerania from German rule. It was the only uprising that ended in victory. Thanks to this, the citizens of Greater Poland gained freedom in 1918 and the land of freed territory was returned to Motherland of independent Poland.

 

 

8549673 Last modified: 2018-01-01 01:37:50, 2079 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Jan 18 00:12:08 2018 UTC
CPU: 0.055 sec 61651 bytes mp