QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SN85PZK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SP3POW

Email: Login required to view

Page managed by SP3AYA Lookups: 10507

 

 

SN85PZK
Special Event Station
Ostrow Amateur Radio Club
SP3POW

 

More info please visit:

http://85.pzk.org.pl

 

Akcja dyplomowa Jubileusz 85. lecia powstania PZK i 90. lecia powstania IARU.


Akcja służy popularyzacji jubileuszy wymienionych w tytule. Dobór stacji okolicznościowych był dokonany w oparciu o możliwości intensywnej pracy pod wyznaczonym znakiem oraz przy założeniu zaktywizowania stacji klubowych, które szkolą przyszłych krótkofalowców, a także na których pracują młodzi już licencjonowani krótkofalowcy.

Założeniem akcji jest praca w okresie 01.01.2015 - 30.04.2015 r. obejmującym dwie daty związane z jubileuszami, a mianowicie 24 lutego 2015 r. - 85. rocznica powstania PZK oraz 18 kwietnia 2015 r. - 90. rocznica powstania IARU czyli jubileuszowy WARD (World Amateur Radio Day).

Ze względu na nasz udział w akcji Amateur Radio Kids Day, czyli Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży do dnia 4 stycznia 2015 włącznie, używamy znaku okolicznościowego SN0KDD. Pracę pod znakiem SN85PZK rozpoczynamy od 5 stycznia 2015r.

Award action - Jubilee of the 85th anniversary of establishment of the PZK and the 90th anniversary of establishment of the IARU

The objective of the action is to popularise the jubilees mentioned in the title. The selection of the special event stations was based on the capability of intensive operation under an assigned call sign, and on assuming activation of club stations which train future radio amateurs, as well as of such stations already activated by young fully licensed radio amateurs.

This action is based on the assumption of operation on the air during the following period: 01.01.2015 - 30.04.2015, encompassing two dates referring to both jubilees, namely - the 24th February 2015 - the 85th anniversary of establishment of the PZK and the 18th April 2015 - the 90th anniversary of establishment of the IARU, that is to say - a jubilee WARD (World Amateur Radio Day).

We are involved in Amateur Radio Kids Day and we are using callsign SN0KDD till 4th January, 2015. We are going to work with callsign SN85PZK from 5tn January, 2015.

90 years of IARU and 85 years of PZK

6159252 Last modified: 2015-07-16 00:20:01, 4949 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
Grid Squared Award#4845
Granted: 2015-02-28 11:10:02   (SN85PZK)

Endorsements:
  • 20 Meters Mixed
  • 40 Meters Mixed
  • Mixed Phone
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Jan 21 06:27:12 2018 UTC
CPU: 0.067 sec 62278 bytes mp