QRZ.COM
ad: IACantenna-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
SP0MC Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SP9KGC

Page managed by SP9VFR Lookups: 5909

 

SP0MC  Stacja okolicznościowa pracująca z okazji 73 rocznicy bitwy pod Monte Cassino i 60 rocznicy powstania w Skawinie  8 Drużyny Harcerzy "Czerwone Maki"  im. Bohaterów Monte Cassino. Stacja będzie aktywna od 11- 31.05.2017 (CW, SSB)

SP0MC Special event station to commemorate the 73rd anniversary of the Battle of Monte Cassino, and the 60th anniversary of the formation of Skawina's 8th scout group, the "Red Poppies", named in honour of the Heroes of Monte Cassino. The station will be active  11- 31.05.2017  (CW,SSB)

                                                                                                                                             

                                                                                                                     

 

 

                                                                  

     

                                                                                                                gen. Władysław  Anders              

 

 

To była jedna z najcięższych bitew II wojny światowej. 11 maja 1944 r. rozpoczął się decydujący atak na Monte Cassino, z udziałem żołnierzy 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Masywu Monte Cassino broniła elitarna niemiecka 1 Dywizja Spadochronowa oraz pułki wysokogórskie. Od stycznia 1944 roku Niemcy odparli trzy ataki wojsk alianckich, w których uczestniczyły oddziały amerykańskie, angielskie, francuskie, hinduskie i nowozelandzkie. Dopiero czwarta faza walk pod nazwą operacja "Honker" zakończyła się sukcesem.

18 maja 1944, żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa zatknęli biało-czerwoną flagę na ruinach klasztoru Monte Cassino.  Droga na Rzym została otwarta.

This was one of the hardest-fought battles of the 2nd World War. On May 11th 1944, the soldiers of the Polish II Corps under the command of General Władysław Anders took part in the deciding attack on Monte Cassino. The hill of Monte Cassino was defended by the elite German 1st Parachute Division and Mountain Regiments.  From January 1944 the Germans repelled three allied attacks, in which American, British, French, Indian and New Zealand forces took part. Only the fourth offensive, codenamed Operation "Honker", finally succeeded in breaking the German defenses.

On May 18th 1944, the soldiers of the Polish II Corps under the command of General Władysław Anders raised the white and red flag on the ruins of Monte Cassino Abbey. The road to Rome was opened for the allied forces.

 

                                     

 

W Skawinie znajduje się  Izba Pamięci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Władysława Andersa, w której zgromadzono około 4 tysiące oryginalnych pamiątek z okresu II Wojny Światowej. Izbą  opiekują się  harcerze z "Czerwonego Maka"

Skawina is home to the General Władysław Anders Memorial Hall for the Polish Armed Forces in the West, which hosts around four thousand original artifacts from the World War 2 period. The hall is maintained by the "Red Poppies" scout team.

 

                                  Żona gen. Andersa Pani Irena Anders           

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                              

 

8096623 Last modified: 2017-05-15 04:18:35, 7655 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SP0MC

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Nov 24 15:05:57 2017 UTC
CPU: 0.046 sec 65013 bytes mp