QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP2GUC Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU, LOTW, DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 13455

 

Z powodu choroby tak pracowałem w kilku dniowych konkursach na SSB z okazji MMŚ Śrem 2005 - I miejsce i MME Śrem 2006 - I miejsce

My adventure with ham radio began in 1967, when in the 7-th grade of public school in Zalesie I heard the first sound of the Morse alphabet. Since September 1969 I attended the SP2KFQ radio club of LOK (a paramilitary organization which took over PZK in 1950) in Chojnice , where I made my acquaintance with receiving and transmitting equipment and where I began to make SWL reports.

On 27 February 1973 I received my individual license of I category with the call-sign SP2GUC. In the period 1973-1975 I served my military duty in Gizycko, operating a high-power radio station. At that time, my knowledge of faultless transmission and reception of Morse signals was very helpful.

On December 3rd, 1975 I have made my first QSO with SP2KJH in Grudziadz, using an RBM 1 transceiver (WWII ex-Soviet army low-power radio), in CW on 3.5 MHz. Since 1978 I am living in Chojnice. Without directional antennas have confirmed 339 countries according to the current DXCC list, LoTW - 333. In the years 1984-2006, using my call sign SP2GUC I participated in national CW and SSB contests and placed 77 times in the first place, 32 times second and 14 times third, as well as many places down the list.In the CW category of contests I was placed 31 times first.

It was with great pleasure that I met the contest organizers, when I received certificates, cups and prizes. I met there many fine colleagues and contest participants. The meetings were held in an excellent atmosphere and with sincere friendship. These were unforgettable moments. Some organizers handed over or sent various kinds of gifts, banners and medals which form now a colorful and excellent collection. Among the most interesting QSOs I include those made in August 1990 ( three confirmed QSOs with the Argentine President Carlos Menem, LU1SM ).

I am a member of LOK, PZK, SP-DX-C, SP-CW-C, U-CW-C, SP-CC and SPOTC. I received the gold medal ,,Distinguished activist of LOK,, and the bronze and gold medal ,,For meritorious services to LOK,,. I was also decorated with the honorary medal of PZK.

For many years I participated actively in meetings of the sub-commission, later the commission of Communication and Informatics at LOK Headquarters in Warsaw (ZG LOK). I am a II - degree judge entitled to supervise radio contests organized by LOK up to the international level in categories: telegraphy, direction finding, paramilitary sports.I am a Class - III judge in radio direction finding in the Polish Radio Direction-Finding Club (PZRS). I attended and passed a course in satellite radio-navigation (GPS) and I am entitled to teach contest participants and to arrange contest courses with the use of GPS techniques, organized by PZRS.

Since 1982 I was the station chief and main operator of the LOK club station SP2KFQ. I have made more than 30000 QSOs. Under the SP2KFQ call , in the period 1985-2006 in national CW-SSB-FM contests I won 27 times first place, 12 second and 4 third place and many lower places. The most interesting contests under SP2KFQ were those when I won 8 times the CW category in national championships among Polish club stations (SP/K) on 80 m CW ( in this 4 times winning the title of national champion among club stations), twice winning the Polish national championship ( SP/K 144 MHz CW-SSB-FM ) and winning 5 times the ,,Field Day,, contest in Poland.

The club did not have the best localization for contest operation, thus the contest operations were arranged to take place from my permanent address or in the field. In the club I held courses in station operation and Morse reception and transmission.

Often during various festivities organized by City authorities in Chojnice I was operating from places in town, demonstrating ham radio to the public. I received personal certificate congratulations from the Chojnice mayors and mayors of other Polish towns. Quite often , together with the present SP2KFQ club president Richard, SP2QVK, we were invited by Chojnice city authorities to celebrate sportive events of the year.

For exemplary youth education, achievements and activities on behalf of the city and LOK, the LOK radio club SP2KFQ in the Chojnice Culture Centre has been decorated in 1994 with the medal ,,For meritorious service to LOK,,. The achievements of SP2GUC and SP2KFQ were often shown in local media. I was interviewed in video for 20 minutes by the operator of ,,PETRUS,, local cable television; this interview has been shown twice on Cable TV in Chojnice.

Due to considerable deterioration of my health, I am spending much less time to operate my station and I terminated my activities in the club and as a judge in sport activities. In the perspective of past time I can state that amateur radio gave me much joy and satisfaction from success, as well as many excellent and helpful friends. I hope that my health will enable me to continue my ham-radio adventure.

Eugeniusz Ostrowski, SP2GUC

 

         Moja krótkofalarska przygoda zaczęła się w 1967 r. będąc uczniem szkoły podstawowej w Zalesiu. W 7 klasie szkoły podstawowej poznałem brzmienie sygnału alfabetu Morse’a, dzięki Panu Henrykowi Molskiemu, późniejszemu  dyrektorowi szkoły. Bardzo mi się to spodobało. We wrześniu 1969 r. uczęszczałem do szkoły ponadpodstawowej w Chojnicach. W tym okresie czasu skierowałem swoje pierwsze kroki do klubu łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach, gdzie pod okiem ś.p. Kazimierza Domozycha SP2GOD (kierownika radiostacji klubowej), zapoznawałem się z sprzętem nadawczo-odbiorczym. Tak bardzo mnie to zainteresowało, że postanowiłem zdobyć własny znak nadawczy. Na przełomie lat 1971/1972 uczęszczałem na kurs krótkofalarski, który co drugą niedzielę odbywał się w Bydgoszczy. Przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy dnia 4 czerwca 1972 r. zdawałem na świadectwo uzdolnienia kategorii 1 i uprawnienia operatorskie klasy A. Po zajęciach lekcyjnych dużo czasu poświęcałem pracy na radiostacji klubowej SP2KFQ pod okiem doświadczonych kolegów.

         Dnia 27 luty 1973 r. otrzymałem indywidualny znak nadawczy kategorii 1  SP2GUC wraz z legitymacją operatorską klasy A. Na wypożyczonej z klubu radiostacji RBM 1 robiłem nasłuchy na kawałku drutu jako SP2-7194/K1, zajmując w zawodach klubowych SP/K CW 3,5 MHz kilka czołowych miejsc. Nie miałem wówczas warunków na rozwieszenie anteny nadawczej. W latach 1973-1975 odbywałem służbę wojskową w Giżycku pracując na radiostacji dużej mocy. Wówczas to umiejętność bezbłędnego nadawania i odbioru alfabetu Morse’a w tempie 18 grup/min bardzo mi się przydała. Byłem wielokrotnie nagrodzony urlopami.                

         Dnia 3 grudnia 1975 r. na radiostacji RBM 1 emisją CW w paśmie 3.5 MHz przeprowadziłem pierwszą łączność pod moim prywatnym znakiem SP2GUC ze stacją SP2KJH z Grudziądza z op. Zbyszkiem Mądrzyńskim SP2JNK. Moją pierwszą anteną nadawczą była antena G5RV a następnymi  DIPOL 2x19,5m; DELTA POZIOMA 3x28m; W3DZZ z trapami SP5HS. Po pewnym czasie od Kolegi Ryszarda Czerwińskiego SP2IW nabyłem odbiornik Lambda 5 a od ś.p. Edmunda Pobłockiego SP2HGG nadajnik CW 3,5-28 MHz na GU50 w końcówce. Pracując aktywnie na pasmach zdobyłem dziesiątki różnych, bezpłatnych dyplomów krajowych i zagranicznych. Udawało się również bez trudu dowołać do dalekich stacji.                  

         Od 1978 r. mieszkam w Chojnicach. Miałem zamontowane następujące anteny: W3DZZ;  DELTA POZIOMA 3x28m; BIG STAR-145 MHz; 5 el. QUAD-145 MHz; 14 AVQ; 12 AVQ;  GP7-długie i krótkie przeciwwagi; 9 el. YAGI-145 MHz; PIONOWA DELTA-3,5 MHz; DIPOL i DELTA POZIOMA z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz; DIPOL 2x21m zasilany drabinką 600 omową. Obecnie mam anteny: W3DZZ; GP7–DX; X- 400. W miesięczniku ŚR październik 2003 opublikowałem dipol i deltę z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz.

         Na pasmo 145 MHz używałem FM-315, FM-ZEW + wzm. mocy 25 watów i FT-290R + wzm. mocy100 wtts, a obecnie FT-10R i IC-E2820. W listopadzie 1984 r. od Kolegi Piotra Krzyżanowskiego SP3ABG nabyłem pierwszą wersję TRX QRP ,,TRAPER 83” CW-SSB 3,5 MHz. Na (RBM 1 i TRAPER 83) + wzm. mocy na lampach 2 x EL34 zacząłem już wygrywać pierwsze zawody krajowe. W listopadzie 1988 r. od ś.p. Edmunda Pobłockiego SP2HGG nabyłem bardzo dobrze wykonany TRX QRP 1 wtts CW-SSB 3,5–28 MHz, transverter 28/144 MHz i wzm. mocy 250 wtts. Potem na biurku stanęły: TRX IC 735, IC 751A a obecnie IC 756 PRO III.

         Nie mając anten kierunkowych mój potwierdzony stan podmiotów wg aktualnej listy SPDXC wynosi - 339 (krajów i wysp), a na LoTW - 333. W latach 1984-2006 pod moim znakiem SP2GUC w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 77 pierwszych miejsc, 32 drugich miejsc, 14 trzecich miejsc oraz wiele dalszych miejsc (osiągnięcia podaje na podstawie otrzymanych dyplomów i komunikatów klasyfikacyjnych zawodów). W klasyfikacji telegraficznej ,,CW” zawodów zdobyłem 31 pierwszych miejsc - jako najlepszy telegrafista zawodów.

        Bardzo mile wspominam wyjazdowe spotkania do organizatorów zawodów podczas których odbierałem dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Spotkałem wówczas wielu wspaniałych kolegów i zawodników. Panowała wspaniała atmosfera i szczera życzliwość. Były to dla mnie niezapomniane chwile. Niektórzy organizatorzy za uczestnictwo w zawodach wręczali lub przysyłali różnego rodzaju plakietki, proporczyki oraz odznaki, które to wraz z pucharami i nagrodami rzeczowymi  tworzą u mnie teraz barwną i wspaniałą kolekcję. Do najciekawszych łączności zaliczam trzy połączenia w sierpniu 1990 r. z prezydentem Argentyny Carlosem Menemem LU1SM (karty QSL otrzymane).

        Członkiem Ligi Obrony Kraju (LOK) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) jestem  od 1969 r. Jestem również członkiem klubów:  SP-DX-C; SP-CW-C; U-CW-C; SP-CC; SPOTC. Odznaczony zostałem Złotą Odznaką ,,ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LIGI OBRONY KRAJU” oraz Brązowym i Złotym Medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Ponadto uhonorowany zostałem Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).                                                                                                                                                          

         Przez wiele lat aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach Podkomisji a później Komisji  Łączności i Informatyki przy Zarządzie Głównym Ligi Obrony Kraju w Warszawie (ZG LOK). Posiadam II stopień sędziego uprawniający mnie do sędziowania zawodów łączności LOK do szczebla międzynarodowego włącznie w konkurencjach: telegrafia, radioorientacja sportowa, wielobój łączności. Posiadam III klasę sędziego w radioorientacji sportowej z ramienia Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS). Ukończyłem kurs obsługi urządzeń radionawigacji satelitarnej (GPS) w zastosowaniach  sportowych oraz uzyskałem uprawnienia do szkolenia zawodników oraz budowy tras zawodów z wykorzystaniem techniki GPS-z ramienia PZRS.   

         Od 1982 do 2006r. jako kierownik i główny operator radiostacji klubowej LOK SP2KFQ  przeprowadziłem ponad 30000 łączności. Pod znakiem stacji SP2KFQ w latach 1985-2006 w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 27 pierwszych miejsc, 12 drugich miejsc, 4 trzecie miejsca oraz wiele dalszych miejsc. Do najciekawszych wygranych zawodów pod znakiem SP2KFQ zaliczam 8-razy wygranie klasyfikacji telegraficznej mistrzostw Polski stacji klubowych SP/K 3,5 MHz CW (w tym 4-razy z tytułem mistrzów Polski stacji klubowych), 2-razy zdobycie tytułu mistrzów Polski stacji klubowych SP/K 144 MHz CW-SSB-FM oraz 5-razy wygranie zawodów terenowych ,,Polny Dzień”.                                                

         Lokalizacja  klubu nie zawsze pozwalała nam na wyczynową pracę w zawodach, więc praca w większości zawodach odbywała się z mojego stałego miejsca zamieszkania albo z terenu. W klubie prowadziłem szkolenia pracy na radiostacji oraz kursy odbioru i nadawania alfabetu Morse’a. Często z okazji różnych imprez organizowanych przez władze miasta Chojnice pracowałem z terenu miasta pokazując społeczeństwu czym jest i na czym polega krótkofalarstwo. Posiadam imienne dyplomy uznania od burmistrzów miasta Chojnice oraz innych burmistrzów miast Polski. Często wraz z Prezesem klubu Ryszardem Ciesielskim SP2QVK byliśmy zapraszani przez władze miasta w Chojnicach na podsumowanie sportowe roku.                                    

         Za wzorowe szkolenie młodzieży, osiągnięcia oraz działalność na rzecz miasta i Ligi Obrony Kraju, Klub Łączności LOK SP2KFQ przy Chojnickim Domu Kultury w 1994 r. odznaczony został Medalem ,,ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Sukcesy stacji  SP2GUC i  SP2KFQ były często pokazywane w lokalnych mediach. Operatorowi Telewizji Kablowej ,,PETRUS” w Chojnicach w1993 r. wyraziłem zgodę na przeprowadzenie ze mną w domu 20 minutowego wywiadu Video. Wywiad ten został 2-krotnie wyemitowany w sieci kablowej ,,PETRUS” w Chojnicach.

          Z powodu znacznego pogorszenia stanu mojego zdrowia od 2004r. bardzo mało czasu poświęcam pracy na radiostacji oraz zakończyłem działalność klubową i sędziowską. W perspektywie minionego czasu uważam, że krótkofalarstwo przyniosło mi dużo radości, zadowolenia, satysfakcji z sukcesów oraz wielu wspaniałych i życzliwych przyjaciół. Mam nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mi dalej kontynuować moją krótkofalarską przygodę.

 

                                                                                    Ostrowski Eugeniusz  SP2GUC

8151607 Last modified: 2017-06-11 06:28:50, 17302 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 23 15:48:07 2018 UTC
CPU: 0.070 sec 73710 bytes mp