QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP2ZAO Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU OR DIRECT (WITH SASE & 1 NEW IRC TO OUR QSL MGR)

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 14451

 

* * * * P A G E * * * * S T I L L * * * * U N D E R * * * * C O N S T R U C T I O N * * * *

 

Klub Łączności "Dromader"

____ ____ ____ ____ ____

 

Radio Club "DROMADER"

Location:

ul. A. Grzymały Siedleckiego 30, Bydgoszcz, POLAND

Club's QRG - 145.450 MHz , GRID: JO93ac

e-mail : sp2zao@interia.eu or to our QSL /AWARD MANAGER: K.mark@poczta.fm

website: http://sp2zao.dziala.net/

 

 

 

===========================================================================================================================

 

2-4.06.2017 "DNI AKTYWNOŚCI LEDNICA 2017"

Serdecznie zapraszamy do udziału w DA LEDNICA'17

Regulamin poniżej

===========================================================================================================================

WPROWADZENIE:

Regulamin 

„Dni Aktywności Lednica 2017”


1. ORGANIZATORKlub Łączności „Dromader” z Bydgoszczy - SP2ZAO

2. CEL: Popularyzacja rejonu Lednicy jako kolebki polskiej państwowości , propagowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie,
a w szczególności aspektów pracy z terenowych QTH (parki, zamki i inne ciekawe miejsca lub zdarzenia),
oraz integracja środowisk krótkofalarsko-harcerskich z województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
 
PRACA Z:
 
Lednickiego Parku Krajobrazowego SPFF-058
 
QTH: IMIOŁKI  - Gmina KISZKOWO - GZ04
QTH: WALISZEWO - Gmina KŁECKO- GZ05
 
 Możliwe QRV z zamku WGZ02 na Ostrówie Lednickim
 
 
3. TERMIN(Y):  2-4.06.2017
 
4. PASMA/EMISJE
PREFEROWANE PASMA : 80m i 40m zgodnie z BAND PLANEM ,
a pozostałe pasma amatorskie KF oraz UKF   w zależności od aktualnych warunków propagacyjnych. 
PREFEROWANE EMISJE:  SSB, FM
 

5. UCZESTNICY: Wszystkie amatorskie stacje nadawcze i nasłuchowe  - krajowe i zagraniczne.

6. CERTYFIKAT / DYPLOM PUNKTACJA, WARUNKI ZDOBYCIA I ZASADY ZGLOSZEŃ
 
PUNKTACJA
 
Do DYPLOMU lub CERTYFIKATU zalicza się tylko jedno QSO ze znakiem z listy stacji ORGANIZATORA
niezależnie od pasm, emisji i ilości QSO z tym znakiem. 
 
Stacje Organizatora pracujące w czasie "Dni Aktywności  Lednica 2017” do Certyfikatu/Dyplomu przydzielają po:
 
- Stacja okolicznościowa SN0LED *)................................... - 3 punkty,
- Klubowe Stacje Organizatora:  SP2ZCI3Z0OJGSP3ZAT 2 punkty,
- INDYWIDUALNE **) Stacje Organizatora …....................... - 1 punkt  
 
*) Gdyby pozwolenie dla SN0LED nie dotarło na czas, to zamiast SN0LED 3 punkty rozdawać będzie stacja klubowa SP3POH/3  
**) Liste WSZYSTKICH Stacji Organizatora pracujących w „Dniach Aktywności Lednica 2017” zamieszczono poniżej:
 
SN0LED , SP3ZAT,  SP2ZCI, 3Z0OJG

SP3DDP, SP3MIC, SQ3EV, SQ3KNV,  SQ3KIR, SQ3NQF, SQ3OW​, SP3OL, SQ3OPM  

AKTUALIZACJA: 31.05.2017 14:17
 
=================
 
CERTYFIKAT ELEKTRONICZNY
Każda POLSKA stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzi co najmniej 10 punktów za QSO/SWL w
„Dniach Aktywności Lednica 2017”
i nadeśle zgłoszenie w terminie do 11.06.2017 otrzyma Certyfikat Elektroniczny „Dni Aktywności Lednica 2017” w formacie PDF .
 
Other FOREGIN station 6 points to Electronic Certificate in PDF format
 
DYPLOM
Każda POLSKA stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzi  maksymalną ilość punktów , tzn. przeprowadzi QSO/SWL ze    WSZYSTKIMI  Stacjami Organizatora**) 
 pracującymi w  Dniach Aktywności "Lednica 2017”
i nadeśle zgłoszenie w terminie do 11.06.2017 , poza Certyfikatem Elektronicznym otrzyma również bezpłatny dyplom wysłany na adres podany w zgłoszeniu.
 
Other FOREGIN station 10  points for free traditional AWARD
 

DYPLOM ORGANIZATORA

Za pracę jako Stacja ORGANIZATORA w trakcie "Dni Aktywności Lednica 2017” wszyscy operatorzy otrzymają specjalną edycję DYPLOMU  

​=================

 
ZGLOSZENIA/LOGI
jako zgłoszenie wystarczy nadesłać wyciąg z logu w formacie cabrillo (lub innym formacie tekstowym) albo jako treść wiadomości
na adres sp2zao@interia.eu .
W szczególnych przypadkach dopuszcza się tradycyjne zgłoszenia za pośrednictwem poczty na adres:

SP2ZAO Award & QSL Manager
Marek Kosmowski , SQ2SDJ
Boh. Westerplatte 7/13
85-827 Bydgoszcz

7. WYWOŁANIE: Stacje ORGANIZATORA podczas wywołania ogólnego lub co kilka QSO
wyraźnie podają informacje, że pracują w „Dniach Aktywności Lednica 2017
 
8. UWAGI : Certyfikaty zostaną rozsyłane nezwłocznie po otrzymaniu  stosownego zgłoszenia  , a dyplomy po 30.06.2017.
 
WZORY CERTYFIKATU/DYPLOMU:
 
 
Zapraszamy do udziału w Dniach Aktywności LEDNICA 2017
 
 
========================================================================================
 
"DA LEDNICA 2016"
 
 
 
========================================================================================
 
"DA LEDNICA 2015"
 
 
ALBUM SP2JAR: http://beta.myalbum.com/album/fysnI8IJq1hJ
 
 
 
========================================================================================
 
"DA LEDNICA 2014"

===========================================================================================================================

Our LOG - SP2ZAO, SP2ZAO/P, SP2ZAO/2 etc. and SPECIAL CALLS

If you don't found your callsign please contact with sp2zao@interia.eu

 

===========================================================================================================================

Our QSL cards:

 

___  

 

 

We publish diplomas:

 

_______________ _______________

_______________________________

 

 


============================================================================================================================

BYDGOSZCZ CANAL LOCKS AWARD ACTIVATIONS

Activity on 1.05.2012

ZSKB-10 (JOKER): SP2ZAO (SQ2SDJ, SP2RIQ) and our guest - Sławek SP2MSA

 

 

Activity on 3.05.2012

ASKB-03 : SP2ZAO (SQ2SDJ, SP2RIQ) and our hosts - operators of the locks

Activity on 20.05.2012 

ASKB-04 + ZSKB-06 : SP2ZAO (SQ2SDJ, SP2UKM,SP2RIQ)

 http://youtu.be/Kg_vWGYOBwI

Activity 2014 

 

Activity on 18.08.2013

ASKB-09 :SP2ZAO (SQ2SDJ,SP2RIQ)

 

Activity on 24.08.2013

ASKB-01 :SP2ZAO (SQ2JK, SQ2SDJ,SP2RIQ & SQ2JDK)

 

 

 

and photos from our field trips :

http://sp2zao.cba.pl/Sluzy/index.html

===========================================================================================================================

 

 

 

Our Visitors:

free counters

8133053 Last modified: 2017-06-02 12:25:16, 32139 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Jan 17 15:12:46 2018 UTC
CPU: 0.078 sec 89696 bytes mp