QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP2ZCH Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU (OT-04) OR DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 750

 

 

Parę słów o klubie                                       

              Harcerski Klub Łączności „Ferryt” został powołany do życia w dniu 18 lutego 1970 roku. Uczestnikami spotkania założycielskiego byli dh dh Henryk Gotowalski (SWL), Jerzy Ciemny SP2JVW, Eugeniusz Chybicki SP2GSQ, Grażyna Owedyk (SWL), Zbigniew Przybylski (SWL), Andrzej Owsiany SP2GJI, Roman Gotowalski (SWL) oraz Stanisław Fijołek SP2BJD. HKŁ otrzymał znak nasłuchowy SP 2-6364/Z i rozpoczął prace. 
Pierwszą inicjatywą nowo powstałego klubu był obóz harcerski zorganizowany w okresie wakacji letnich 1971 roku w miejscowości Jarki. 
              Członkowie klubu działali  w pięciu dziedzinach specjalnościowych: łączności przewodowej (telefony polowe), łączności bezprzewodowej (radiostacje R105, R108),krótkofalarstwie (sekcja nadawcza i nasłuchowa), radiopelengacji (ARS), konstrukcyjno-radiowej. 
              W okresie stanu wojennego odbiorniki i nadajniki będące na wyposażeniu klubu zostały zatrzymane przez władze. Do łączności krótkofalarskiej klub powrócił po zakończeniu stanu wojennego. 
              W latach 1970-2004 klub wyszkolił wielu krótkofalowców oraz nasłuchowców. Harcerze odnosili także sukcesy w amatorskiej radiolokacji sportowej. Wielokrotnie wygrywali Manewry Techniczno – Obronne organizowane w Funce. 
             W roku 2004 zmarł wieloletni kierownik klubu dh. hm. Eugeniusz Chybicki SP2GSQ. Klub powoli chylił się ku upadkowi. W 2006 roku przestał działać. Zaginęła większość sprzętu będącego w posiadaniu klubu oraz wiele pamiątek, pucharów, dyplomów. Tysiące kart QSL potwierdzających łączności przeprowadzone przez operatorów klubowych zostało zniszczonych. Wieloletnia historia klubu została zniweczona. 
W chwili obecnej jedyną pamiątką są kroniki prowadzone przez dh. hm. Jerzego Ciemnego SP2JVW. Na ich podstawie możemy podziwiać lata świetności klubu.
Ostatnie pozwolenie radiowe klubu wygasło w 2010 roku. 
W czerwcu 2014 roku  klub został reaktywowany. W grudniu wystąpiliśmy o pozwolenie radiowe i przywrócenie dawnego znaku SP2ZCH.
 
Członkowie  klubu:
 1. SP2IGA IGA     
 2. SP2JVW JERZY   
 3. SP2LUK ŁUKASZ   
 4. SP2MSF IRENEUSZ 
 5. SP2MZW MICHAŁ   
 6. SP2ROX ROKSANA  
 7.  SP2SGX MARCIN   
 8.  SP2SGZ MARTA    
 9. SP2SNF SEBASTIAN   
 10. SP2VIX MARTA        
 11.     SQ2DYC ANDRZEJ        
 12.     SQ2ETN ZBIGNIEW      
 13.          AGNIESZKA                 
 14.                                      OLIWIA                                        
 15.        TYMOTEUSZ        
 16.         MICHAŁ                     

 

8504184 Last modified: 2017-12-10 14:38:51, 9634 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Jan 17 15:12:23 2018 UTC
CPU: 0.069 sec 66211 bytes mp