QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP3PGS Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: THE BUREAU OR eQSL

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1679

 

SPA - W                                                                                   

SPPA -GB

PGA -GB03

 

Zapraszamy na Biskupiznę

 

Biskupizna – mikroregion folklorystyczny, obejmujący trzynaście miejscowości powiatu gostyńskiego ze stolicą w Krobi.

Tereny te należały dawniej do biskupów poznańskich, temu też region zawdzięcza swą nazwę.

Mieszkańcami tego regionu są Biskupianki i Biskupianie, posiadający własną kulturę, język, obrzędy, stroje, muzykę, taniec.
 
Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 5 grudnia 2016 roku,
Tradycje kulturowe Biskupizny zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 
 
 
 work as :
                SN3GB -15.08 - 15.09.2016 
               HF100HRW - 01.04 - 30.07.2017
 

8277249 Last modified: 2017-08-17 06:04:13, 2860 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Jan 21 20:39:22 2018 UTC
CPU: 0.064 sec 58765 bytes mp