QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP5PMU Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU OR EQSL

Email: Login required to view

Page managed by SQ50JBO Lookups: 2946

 

We are dozen of friends living in and nearby Grodzisk Mazowiecki - a small town in central Poland 30 km SW from Warsaw.

(This is how City of Warsaw looks from our QTH ;-) )

We gathered together in 1995, founding Grodziski Klub Krotkofalowcow - Grodzisk Radio Amateur Club. Couple of us are SK by now, but year by year new Hams join our little society.

Since 1995 we have run some Special Event Stations for instance SP0KWW - to celebrate 150 years of Kolej Warszawsko - Wiedenska (Warsaw - Vienna Railway), SP0GM - for The 475th Anniversary of Grodzisk Mazowiecki and 3Z60VD - 60 years after WWII Victory Day.

Spotykamy się w lokalu klubowym pod adresem jak wyżej w każdą sobotę o godz. 14.00. Zapraszamy wszystkich chętnych - krótkofalowców, sympatyków krótkofalarstwa, a także wszystkich tych którzy chcieliby się przekonać, co to takiego krótkofalarstwo i "z czym to się je".

W marcu 2015 roku świętowaliśmy 20-lecie naszego klubu. Uruchomiliśmy z tej okazji stację okolicznościową, pracującą pod znakiem 3Z20PMU. Łączności ze stacją okolicznościową dawały punkty do łatwego do zdobycia dyplomu (w wersji elektronicznej w formacie pdf). Więcej informacji na http://www.qrz.com/db/3Z20PMU

In March 2015 we were celebrating our 20th Anniversary. We ran the special event station 3Z20PMU. QSOs with this station were giving points to the easy-to-achieve Award (diploma in pdf e-version). More infos on http://www.qrz.com/db/3Z20PMU

 

Some of our Special Event QSL cards

 

 

 

 

 

 


"Hobby Days" in Grodzisk Mazowiecki - June 2016:

 

Flag Counter

 

Flag Counter

 

8502651 Last modified: 2017-12-09 20:02:55, 4962 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Thu Jan 18 10:11:39 2018 UTC
CPU: 0.056 sec 61397 bytes mp