QRZ.COM
ad: elecraft
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
ad: K3QNTad-1
SQ2KLU Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, EQSL, LOTW, DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 5357

 

English | Polski | Русский

PA: P, SPPA: BM, PGA: BM01

 

English:

 

General information:

I've been licensed in October 2012. I received this call sign in the beginning of November 2012.

I work mostly on 20m - 6m bands using SSB, PSK, RTTY, Olivia, HELL and all other digital modes I will encounter.

On 80m - 30m bands due to lack of proper antenna system I use the same antenna as for 20m - 6m. I tune it with QRP ATU at the time therefore I can use only 5W there. However it allows me to work on those bands.

Currently I try to learn CW. If you hear me using CW please be patient. I've just started to learn and can't do much faster than 12 wpm. Even with that speed I might need a lot of repeats. However I'm quite eager to start using CW so I most likely will be trying to make some QSOs.

My equipment:

Rig:Kenwood TS-590

Ant: Vertical Delta M0PLK 20m-6m

QSL:

I will QSL by Bureau, upload my logs to eQSL and LoTW. Direct QSL is also possible if you really like to do it this way. No dollars or green stamps necessary. You pay for shipping your QSL to me, I pay for shipping my QSL to you. It seems to be quite fair doesn't it ? Of course include a return address if you want to get your QSL back.

Polski:

Informacje ogólne:

Otrzymałem licencję w październiku 2012r. Znak dostałem na początku Listopada 2012r.

Pracuję głównie na pasmach 20m - 6m używając SSB, PSK, RTTY, Olivia, HELL i wszystkich innych trybów na które się natknę.

Na pasmach 80m - 30m z racji braku odpowiedniej anteny używam tej samej, której używam na pasmach 20m - 6m. Dostrajam ją przy użyciu skrzynki antenowej QRP dlatego też mogę używać tylko 5W. Jednakże pozwala mi to na pracę na tych pasmach.

Aktualnie uczę się telegrafii. Jeżeli usłyszysz mnie używającego telegrafii proszę o cierpliwość. Dopiero zacząłem się uczyć i nie potrafię odbierać szybciej niż 12 słów na minutę. Nawet przy tej prędkości mogę wymagać wielu powtórzeń. Jednak jestem bardzo gorliwy aby zacząć używać telegrafii więc najprawdopodobniej będę próbować nawiązać jakieś łączności.

 

Mój sprzęt:

Rig:Kenwood TS-590

Ant: Delta M0PLK 20m-6m

QSL:

QSL wysyłam przez biuro. Logi zostaną wrzucone na eQSL i LoTW. QSL przez pocztę jest również możliwe jeżeli na prawdę chcesz użyć tej metody. Nie trzeba żadnych pieniędzy ani znaczków. Ty płacisz za wysyłkę do mnie, ja płacę za wysyłkę do Ciebie. Brzmi uczciwie, nieprawdaż ? Oczywiście proszę o załączenie adresu zwrotnego jeżeli chcesz otrzymać zwrotną kartę QSL.

Русский:

 

Общая информация:
 
В октябре 2012 года я сдал экзамен на радиооператора. В начале ноября получил позывной.
 
Я работаю больше всего на диапазонах 20м - 6м пользуясь SSB, PSK, RTTY, Olivia, HELL и всеми другими с которыми я встречусь.
 
На диапазонах 80м - 30м по поводу отсутствия хороших антенн я пользуюсь той же самой антенной как для 20м - 6м. Я ее пока строю с помощью QRP АСУ так я могу передавать с мощностью только 5Вт. Но позволяет мне это работать на этих диапазонах.
 
В настоящее время я пытаюсь выучить телеграф. Если услышите меня работающего телеграфом будьте терпеливыми. Я только что начал учить и не умею работать скорее чем 12 слов на минуту. Даже с этой скоростью может быть что я буду нуждаться в многих повторениях. Все таки я очень хочу начать пользоваться телеграфом так вероятно, я буду пробовать сделать какое-нибудь QSO.
 
Мои устройства:
 
Трансивер: Kenwood TS-590
Антенна: Триугольник M0PLK 20м - 6м
 
QSL:
 
Я буду посылать QSL через бюро, загружать логи в eQSL i LoTW. Прямая посылка почтой тоже возможная если вы это реально хотите. Не нужно никаких долларов или зеленых значков. Вы платите за посылку ко мне а я плачу за посылку к вам. Кажется это справедливо. Конечно заключите ваш адрес если хотите получить вашу карточку.

 

6120809 Last modified: 2015-07-16 00:17:09, 7518 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Sun Oct 22 22:47:31 2017 UTC
CPU: 0.067 sec 63716 bytes mp