QRZ.COM
ad: ProAudio-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
SQ5BPF Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: PREFERRED VIA BUERAU, EMAIL ME FOR DIRECT ADDRESS

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 7638

 

My normal QTH is Warsaw, but sometimes you may find me working from Choszczowe, 40km east of Warsaw, the locator there is KO02RM, and the letters for the SPPA award is RYS, PGA award is YS06. If you hear me on CW, please be patient and QRS :). I reply to all QSLs and usually send them first. We know that the QSL Buerau can be slow, but if you sent your card, and didn't get my card in return in a reasonable time, then please email me. I am also active on 630m (which is a new band in Poland since Feb 18 2014), and 4m (new band in Poland since Jun 1 2012), if you want a sked, please send me an email. Please see also JW/SQ5BPF and SQ5BPF/MM

 

Oprocz Warszawy, czasem pracuje z miejscowości Choszczowe, 40km na wschód od Warszawy, lokator KO02RM, RYS dla dyplomu SPPA., gmina Zabrodzie YS06 dla PGA. Telegrafistów proszę o daleko idącą wyrozumiałość dla moich umiejętności :). Odpowiadam na wszystkie karty QSL i staram się wysyłać karty pierwszy. Wprawdzie biuro QSL potrafi wolno działać, ale jeśli nie dostałeś karty w rozsądnym czasie, wyślij mi maila.  Chętnych na sked w pasmach 630m i 4m proszę o maila. Proszę również zobaczyć JW/SQ5BPF i SQ5BPF/MM

 

I answer all QSL cards. So if you didn't get my card back, please send me an email.

Odpowiadam na wszystkie karty QSL, więc jeśli nie dostałeś karty proszę o maila. Polskich radioamatorów prosze o QSL via biuro 73.

 

 

I will be active as JW/SQ5BPF during 20150919-20150927 mostly from the Polish Polar Station in Hornsund/Svalbard, and SQ5BPF/MM during 20150911-20150919 and 20150919-20151005. Pse QSL via home call.

Będę pracować jako JW/SQ5BPF w czasie  20150919-20150927, głównie z Polskiej Stacji Polarnej w Hornsund/Svalbard, i jako SQ5BPF/MM w czasie 20150911-20150919 i 20150919-20151005. Proszę o QSL via biuro 73.

******************

2012:

Active as JW/SQ5BPF during 20120822-20120901 mostly from the Polish Polar Station in Hornsund/Svalbard, and SQ5BPF/MM during 20120815-20120821 and 20120902-20120910. Pse QSL via home call. Also active from Bjornoya Island EU-027 on 20120822 - not sure if it counts for IOTA, i was on the island, but operated the radio from a ship anchored at the shore.

Pracowałem jako JW/SQ5BPF w czasie 20120822-20120901 (głównie z Polskiej Stacji Polarnej w Hornsund/Svalbard) i jako SQ5BPF/MM w czasie 20120815-20120821 i 20120902-20120910. Proszę o QSL via biuro 73. Pracowałem również 20120822 w wyspy Bjornoya EU-027 - nie jestem pewien czy zalicza sie to do IOTA, ponieważ byłem na wyspie, ale radia używałem na statku zakotwiczonym u wybrzeży wyspy.

 

2010:
Active as SQ5BPF/MM during 20100730-20100804 and 20100818-20100823.

Active as JW/SQ5BPF (QTH: Polish Polar Station in Hornsund/Svalbard) during 20100807-20100816. QSL via buro.

 

Pracowałem jako SQ5BPF/MM w dniach 20100730-20100804 and 20100818-20100823.

Pracowałem jako JW/SQ5BPF (QTH: Polska Stacja Polarna w Hornsund/Svalbard) w dniach 20100807-20100816. Proszę o QSL via biuro 73.

 

 

6696693 Last modified: 2015-09-08 09:28:18, 3518 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Feb 21 15:23:02 2018 UTC
CPU: 0.053 sec 59388 bytes mp