QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
SQ7NSN Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA LOTW, DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 30490

 

 

 

 

http://www.sp7gxp.pl/

 

SPFF-034

Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy

CHĘCINY-KIELCE LANDSCAPE PARK

Chęciny-Kielce Landscape Park is a protected area (Landscape Park) in south-central Poland, established in 1996, covering an area of 205.05 square kilometres (79.17 sq mi). The Park lies within Świętokrzyskie Voivodeship: in Jędrzejów County (Gmina Małogoszcz, Gmina Sobków) and Kielce County (Gmina Chęciny, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny).

"...CHĘCIŃSKO - KIELECKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 3l.628,8 ha, w tym Park 20.505 ha i otulina 11.123.8 ha położony jest w południowo - zachodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami Łośną i Bobrzą. Obejmuje obszary charakteryzujące się pięknem rozległych dolin, otoczonych odkrytymi grzbietami górskimi. Park został utworzony na obszarze, który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych i to w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej - występują tu skały prawie wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Park nazywany jest w związku z tym "rajem dla geologów". Olbrzymie walory w zakresie przyrody nieożywionej, zadecydowały o ustanowieniu tu aż 8 geologicznych rezerwatów przyrody. Obok wartości geologicznych na obszarze Parku występuje duże bogactwo i zróżnicowanie szaty roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin. Wśród siedlisk leśnych ochronie podlegają płaty "świetlistej dąbrowy" w jedynym leśnym rezerwacie przyrody "Milechowy". Dziesiąty ustanowiony na terenie Parku rezerwat "Karczówka" łączy w sobie wartości krajobrazowe, przyrodnicze i geologiczne. Wszystkie rezerwaty podlegają ochronie częściowej..." (M. Cukierska. 1999. Str. 30.)

More information ;http://www.awards.pzk.org.pl/html/Flora_SP.htm

 

FOTO SPFF-034 :

 

Thank you for looking

Good luck and good DX 73's

 


free counters

8561232 Last modified: 2018-01-05 20:01:43, 6744 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Mon Feb 19 02:11:27 2018 UTC
CPU: 4.835 sec 63284 bytes mp