QRZ.COM
ad: k1jek
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SQ7OTA Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: VIA BUREAU, LOTW, EQSL, DIRECT(PSE SEND REQEST VIA EMAIL)

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 3501

 

Hello dear radio waves enthusiast!

 

You are reading this page because You want to know something about me. If You need any additional data about me and my working conditions that You can't find here, please write me an e-mail to address rafozaur@o2.pl (or catch me on the frequency and ask).

I have been licensed since 2009 year. Born in 1976.

I use 160, 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2 meters and 70 centimeters bands with SSB, FM, DIGI (PSK, RTTY, SSTV mostly) and AM modes. DIGI modes are possible with excellent modem by SP8NTH. I am a member of the EPC #17736.

At this moment I use Yaesu FT-950 and Yaesu FT-897D running 100W on SSB and about 30W on DIGI modes. I also use nice handy radio Kenwood TH-F7E.

My wire antenna is Windom FD4 by SP1BKS. Central point (balun) hanged at about 10 meters above the ground with ends at about 5 meters height. In my configuration it works very well on 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10, 6 meters bands.

I prefer cute paper QSL card ( like mine, I think ) via bureau. But it is no problem witn LOTW and EQSL (AG). I can send QSL card direct, but first send me an e-mail and ask about this.

From 07 february to 20 february 2012 I was working as special event station SN51OTA. We celebrated the anniversary of the creation of the Staropolski Oddział OT-51 PZK.

From 10 february to 17 may 2012 I was participating in diploma award of School Club HAM members SP7PTM. It was 85th anniversary of creation of Maritime and River League in Tomaszow Mazowiecki. W had special callsign too - HF85LMR.

From 20.09.2013 to 4.10.2013 I participate in 110th Anniversary of First School located in Tomaszow Mazowiecki. Due to this fact Radio Amateurs School Club SP7PTM releases special Certificate. Details are on the club's qrz.com webpage.


At work, as I am IT specialist, I deal with Unix system moslty - IBM AIX, Linux, Solaris and database Oracle. Hardware layer is also my duty - servers, storage, LTO tape libraries, FC SAN networks, virtualization systems etc.

 

Let's meet on the band!

 

Rafal

 


Witaj drogi sympatyku krótkofalarstwa!

 

Zapewne czytasz tę stronę ponieważ chcesz się coś dowiedzieć o mnie. Jeśli potrzebujesz informacji o mnie lub o moim sprzęcie, której nie ma na tej stronie, napisz e-mail na adres rafozaur@o2.pl (lub zapytaj podczas spotkania w eterze).

Otrzymałem licencje w roku 2009. Urodziłem się w 1976 roku.

Używam pasm 160, 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 2 metrowych i 70 centymetrowego z modulacjami SSB, FM, DIGI (przeważnie PSK, RTTY, SSTV) i AM. Praca w trybach cyfrowych DIGI umożliwia mi bardzo dobry modem zrealizowany przez kolegę SP8NTH. Jestem członkiem EPC #17736.

Obecnie używam radio Yaesu FT-950 oraz Yaesu FT-897D przy 100W w SSB i około 30W w trybach cyfrowych. Używam również ręcznego radia Kenwood TH-F7E.

Moja antena to drutowy Windom FD4 zrealizowany przez kolegę SP1BKS. Punkt centralny (balun) jest zawieszony na około 10 metrach nad ziemią, a końce znajdują się na wysokości około 5 metrów. Przy mojej konfiguracji sprawuje się świetnie na pasmach 80, 40, 20, 17, 15, 12, 10, 6 metrowych.

Preferuję śliczne papierowe karty QSL ( mam nadzieję, że moja jest taka ) przez biuro. Moje biuro to OT-51. Nie ma żadnego problemu również z potwierdzeniami w LOTW i EQSL (AG). Mogę również wysłać kartę QSL bezpośrednio, lecz proszę wcześniej o e-mail z taką prośbą.

W dniach od 07.02 do 20.02.2012r. pracowałem jakos stacja okolicznościowa SN51OTA - Staropolskie Dni Aktywności. Była to III rocznica utworzenia Oddziału Staropolskiego OT-51 PZK.

W dniach 10.05.2012-17.05.2012 brałem udział w akcji dyplomowej Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP7PTM. Były to obchody 85 rocznicy Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Pracowała stacja okolicznościowa HF85LMR.

W dniach 20.09.2013 do 4.10.2013 uczestnicze w akcji 110 rocznicy utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z tym Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM wydaje dyplom. Szczegóły na stronie klubowej qrz.com.

W pracy, jako, że jestem specjalistą technologii informatycznych, zajmuję się systemami Unix, przeważnie - IBM AIX, Linux, Solaris i systemy bazodanowe Oracle. Do moich obowiązków również należy warstwa sprzętowa - serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe LTO, sieci FC SAN, systemy wirtualizacji itp.

 

Spotkajmy się na paśmie!

 

Rafał

 

Aktualna karta QSL (current QSL card):

Stare karty QSL (old QSL cards):

 

 

free counters
Free counters

 

6969752 Last modified: 2015-12-31 22:07:20, 7911 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Tue Dec 12 02:39:13 2017 UTC
CPU: 0.044 sec 63692 bytes mp