QRZ.COM
ad: SOTA-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: K3QNTad-1
ad: L-rfparts
ad: l-gcopper
ad: Subscribe
YR0UCRR Romania flag Romania

Login is required for additional detail.

QSL: via BUREAU or DIRECT

Page managed by YO5PUR Lookups: 3871

 

 

ARGUMENT

          Trecutul rutenilor se pierde în negura timpului. Este nevoie de eforturi mai mari pentru descifrarea paradigmelor istoriei noastre decât în cazul altor popoare. Cu toate acestea veacurile nu au permis ca uitarea să-i scoată pe ruteni în afara timpului istoric, în afara existenţei europene şi universale.

          Anul 1945 a încercat să oprească ontosul rutean prin ordine venite din depărtare. Părea că fiinţa noastră a încremenit, s-a pietrificat. Anul 1989, după patru decenii şi jumătate a readus rutenismul la viaţă în Europa Central Răsăriteană. La fel şi în România. Dar adversarii noştri au încercat să-ţi menţină poziţiile antirutene cu toate că poporul român a dovedit o generozitate supremă faţă de minorităţile naţionale, imediat după înlăturarea regimului comunist. Se acordă sprijin pentru perpetuarea identităţii etnice prin afirmarea limbii, culturii şi tradiţiilor fiecărei minorităţi în parte şi reprezentarea parlamentară prin facilităţi legislative speciale.

          În anul 2000 se constituie Uniunea Culturală a Rutenilor din România înregistrându-se juridic. Activitatea ei devine din ce în ce mai vizibilă prin victoriile electorale în alegerile parlamentare din anii 2000, 2004, 2008, 2012 și 2016. Renaşterea ruteană este posibilă datorită acţiunilor culturale ale uniunii care se bucură de sprijinul Preşedinţiei, al Guvernului şi Parlamentului, instituţii fundamentale în peisajul democraţiei româneşti. Tot mai mulţi coetnici conştientizează apartenenţa lor ruteană, semnificaţiile acestui fapt. Participarea lor la multiple şi diverse acţiuni culturale, la viaţa de ansamblu a uniunii noastre devine o realitate de necontestat care nu poate decât să sporească prestigiul rutenilor în multe ipostaze. Subliniem încă o dată că fără generozitatea românilor care, prin instituţiile fundamentale ale statului, sprijină afirmarea identităţii minorităţilor naţionale deci şi a rutenilor, nu s-ar fi putut realiza absolut nimic.

          Rutenii din România sunt într-un permanent dialog cu rutenii de pretutindeni. În anul 2002 după o vizită la Krynica (Polonia) la o reuniune a Consiliului Mondial al Rutenilor uniunea noastră a devenit membru asociat al acestui for. Anul următor la Congresul Mondial Rutenilor, la Presov (Slovacia), uniunea a fost cooptată ca membru cu drepturi depline, participând în anul 2005 în această calitate la congresul următor de la Krynica (Polonia). Am avut privilegiul, cinstea şi bucuria să, organizăm în anul 2007 în ţara noastră, la Sighetul Marmaţiei, al IX-lea Congres Mondial al Rutenilor. Demersul nostru s-a bucurat de aprecieri unanime din partea rutenilor prezenţi la manifestare. Totodată fiecare delegaţie a apreciat modelul românesc privind sprijinirea afirmării identităţii minorităţilor naţionale. Ca o recunoaștere internațională a activității noastre de-a lungul timpului, atât pe tărâm cultural cât și organizatoric, cel de-al XIII-lea Congres Mondial al Rutenilor s-a desfățurat în organizarea noastră, la Deva, în anul 2015.

       

 

PROLOGUE

          The Ruthenians' past is covered by time. Unlike other people, a greater effort is needed to understand the paradigms of our history. Nevertheless, the time did not let the ruthenians to be forgotten and expelled from History and from European and Universal existence.

          The year of 1945 could have meant the end of the Ruthenian existence due to certain orders come from outside. It seemed like our being had petrified. Only after four and a half decades, after the year of 1989, the Ruthenian being had come to life again in Eastern and Central Europe, as well as in Romania. But our enemies had tried to preserve the anti-Ruthenian actions beside the fact that the Romanian people proved an extreme generosity to the national minorities, right after the fall of the communism. The Romanians provided us the support to preserve our ethnicity by preserving our language, culture and traditions together with special condition for acceding to the Romanian Parliament.

          The Ruthenian Cultural Union in Romania had been set up in the year of 2000. Its activity gain more visibility by winning a chair in the Parliament elections in the years of 2000, 2004 and 2008. The rebirth of Ruthenians is now made possible by the cultural activities of the Union which are supported by the Presidency, the Govern and the Parliament. More and more, our people are becoming aware of their Ruthenian roots and their significance. Their involvement in cultural events and in the day to day life of our Union is a reality. This involvement is supporting the growth of our prestige. Also, we must emphases once again that without the generosity of the Romanian people we could not do anything. The Romanians are supporting the national identity of all the minorities by the means of state fundamental institutions.

          The Romanian Ruthens are constantly in dialog with the Ruthenians worldwide. In the year of 2002, following a visit in Krynica (Poland) to a meeting of Ruthenian World Council, our Union became an associated member of this body. To the Ruthenian World Congress, next year, in Presov (Slovakia) the Union had gained the full membership and attended as such to the next congress, in the year 2005, in Krynica (Poland). We have had the privilege, the honor and the joy to organize in Romania the 9th Ruthenian World Congress in 2007, in Sighetul Marmatiei. Our efforts had been unanimously appreciated by all participants. All representatives have appreciated, also, the Romanian model of supporting the national minorities’ identity. As an international acknowledgment of our entire activity in the field of culture and ruthenian activism, we have been honored to organize and host the 13th Ruthenian World Congress in Deva, in 2015.

   

 

Info:

http://www.rutenii.ro

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenians

 

7914997 Last modified: 2017-02-20 11:41:36, 8196 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Thu Oct 19 12:40:40 2017 UTC
CPU: 0.060 sec 64724 bytes mp