QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-assoc
HF100ZHP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via PZK bureau - via SP5ZHH

Page managed by SP5UAR Lookups: 9611

 

This call was QRV in 2010 by Polish Scout Radio Club SP6ZDA from WROCLAW (Lower Silesia).

Now, during all 2018 year this special call is QRV by team of Polish Scout Radio Club SP5HH from Warsaw.

This is one hundred years from the congres of polish scout organisation (1918, Nov, the first), while the separated organisation had created Polish Scout Assiociation (to search on Wikipedia).

Ten znak został po raz pierwszy uruchomiony w 2010 roku przez Harcerski Klub Łączności SP6ZDA z Wrocławia z okazji stulecia polskich organizacji skautowych i harcerskich.

Obecnie, przez cały 2018 rok znak jest w eterze dzieki zespołowi Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZHH, dla upamiętnienia zjazdu zjednoczeniowego polskich organizacji harcerskich w dniach 1-2 listopada 1918 w Lublinie, kiedy to organizacje z trzech zaborów utworzyły jeden Związek Harcerstwa Polskiego.

 

 

Sto lat to szmat czasu
 

To kilka pokoleń, wiele zmian, pomysłów, idei. Setne urodziny to wielkie wydarzenie, również w życiu organizacji. To czas podsumowań, planów na przyszłość i stu życzeń pomyślanych przy zdmuchiwaniu stu świec na urodzinowym torcie.

W roku 2010 przypada setna rocznica przetłumaczenia przez Andrzeja Małkowskiego na język polski podręcznika Roberta Baden-Powella „Scouting for boys". Od tego czasu tysiące ludzi w całym kraju miało okazję żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

Poprzez obchody stulecia pokazywać będziemy unikatową wartość i dorobek harcerstwa. Realizować większe i mniejsze projekty. Starać się pokazać nasz harcerski udział w budowaniu lepszego świata.

HKŁSP6ZDA

Pod czym podpisuje się zespół HKŁ SP5ZHH

żródło: http://100lecie.zhp.pl/index.php?do=standard&navi=0072,0003

 

 

 

A W A R D

Rules of the „100 years of the Polish Scouting and Guiding Association Award” („100 lat ZHP”)

100 years ago after the congress of Lublin (1918, November, the 1st-2nd) the polish scouting organisations had decided to form The Polish Scouting and Guiding Association (ZHP).

  1. This awards commemorates the Polish Radioamateurs activity “Together for Independent” and forms part of the national ceremonies “The centenary of regaining Independence”.
  2. The Honorary Auspices of The Chief Guide of ZHP, Mrs Anna NOWOSAD.
  3. During 2018 special stations will have calls XX100ZHP or XX0ZHP (XX – polish prefix 3Z, HF, SN, SO, SP or SQ).
  4. To obtain the award you need to get 12 or more points for QSO on any band and any mode:

- for polish stations (SP) – ever QSO is valued 1 point, but only 1 QSO per day and mandatory two different calls;

- for EU stations – – ever QSO is valued 2 points, but only 1 QSO per day;

- for DX stations (extra Europe) – – ever QSO is valued 4 point, but only 1 QSO per day.

      5.  Award is free for order and can be downloaded at http://zhp100.hamlogs.net.

       6. Award manager: Marek Ruszczak, SP5UAR (sp5uar@o2.pl)

       7. For SWL the same rules and order accepted at  sp5uar@o2.pl  until 31 January 2019.

        8.Action will be continued during 2019 – 20120.

D y p l o m

Regulamin akcji dyplomowej „100 lat ZHP”

 

  1. Akcja dyplomowa „100 lat ZHP” organizowana jest dla uczczenia 100 rocznicy Zjazdu Lubelskiego (1-2 listopada 1918 roku), podczas którego nastąpiło połączenie polskich organizacji harcerskich i skautowych w jednolity Związek Harcerstwa Polskiego. Akcja jest częścią ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz akcji krótkofalarskiej „Razem dla Niepodległej”.
  2. Z tej okazji w roku 2018 pracują stacje ze znakami okolicznościowymi XX100ZHP oraz XX0ZHP, gdzie XX – jest prefiksem znaku amatorskiego przyznanym Polsce (3Z, HF, SN, SO, SP lub SQ).
  3. Do uzyskania dyplomu niezbędne jest nawiązanie w roku 2018 łączności z wymienionymi stacjami i uzyskanie co najmniej 12 punktów:

- dla stacji polskich (SP) – każda łączność warta jest 1 punkt, bez względu na pasmo i modulację, niezbędne co najmniej 2 różne stacje, z zastrzeżeniem nie więcej niż 1 QSO w ciągu doby kalendarzowej (wymagane QSO w ciągu dwunastu różnych dni);

- dla stacji europejskich (EU) – każda łączność warta jest 2 punkty, bez względu na pasmo i modulację, z zastrzeżeniem nie więcej niż 1 QSO w ciągu doby kalendarzowej;

- dla stacji spoza Europy (DX) – każda łączność warta jest 4 punkty, bez względu na pasmo i modulację, z zastrzeżeniem nie więcej niż 1 QSO w ciągu doby kalendarzowej;

- dla SWL zasady analogiczne + aplikacja do managera dyplomu.

4. Patronat nad akcja dyplomowa przyjęła Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Anna NOWOSAD.

5. Dyplom wydawany jest bezpłatnie, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem serwisu radioamatorskiego zhp100.hamlogs.net.

6. Managerem dyplomu jest hm. Marek Ruszczak, SP5UAR (sp5uar@o2.pl lub marek.ruszczak@sp5zip.pl)

7. Informacja o dyplomie oraz wykaz aktywnych stacji zostanie zamieszczona na portalu ZHP, LOK oraz PZK a także w wydawnictwach radioamatorskich.

8. Akcja będzie kontynuowana w latach 2019- 2020. Ostateczny okres rozliczenia pierwszego etapu akcji dyplomowej – 31 stycznia 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

free counters

 

 

 

8659057 Last modified: 2018-02-18 11:35:44, 8121 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - HF100ZHP

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Feb 21 20:58:26 2018 UTC
CPU: 0.049 sec 65271 bytes mp