QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: L-MFJ
ad: l-assoc
ad: Subscribe
HF5TYTUS Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SO5MAX BUREAU PZK (OT-73, DIRECT (SASE+1IRC or 2USD, E-QSL)

Email: Login required to view

Page managed by SO5MAX Lookups: 2718

 

DyplomJuż 7 czerwca rusza nowa akcja dyplomowa „Tytus, Romek i A’Tomek”, której podstawowym celem jest uczczenie urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego, polskiego grafika, rysownika, znanego jako Papcio Chmiel, twórcy serii komiksu pt. „Tytus, Romek  i  A’Tomek”,  ur. 7 czerwca 1923 roku. Planujemy zakończenie akcji 30 czerwca 2015.

On the 7th of June new diploma event begins, “Tytus, Romek, and A’Tomek”. Its main goal is to celebrate birthday of Henryk Jerzy Chmielewski, Polish artist and cartoonist, known as Papcio Chmiel, creator of the comic book series “Tytus, Romek, and A’Tomek”, born on 7th June, 1923. We are planning to end that event on 30th June 2015.

Akcja dyplomowa trwa w okresie od 07.06.2015 r. do 30.06.2015 r.

Operatorzy biorący udział w akcji dyplomowej, to miłośnicy bohaterów komiksów H.J. Chmielewskiego, którzy nawiązując do wspomnień związanych z ich lekturą pragną rozpropagować je wśród szerokiego grona czytelników.

Operators organizing the event are fans of the characters of H.J. Chmielewski’s comic books, who wish to spread the knowledge about them among wide circle of readers by reminding them memories related to reading these comics.

Stacje organizatora akcji dyplomowej / Stations of the organizers of the event and diploma:
SQ1KSL  –Weronika  HF1ROMEK
SQ1KSM – Sławek    HF1TYTUS
SQ1NXN – Adrian    HF1ATOMEK
SP1JJY   – Stefan      HF1PAPCIO
SQ1SNU – Mirek      – HF1TALENT
SP3GVX – Marek      – HF3TYTUS
SP3WVL – Tomasz   HF3ATOMEK
SP3SBY  – Józef       HF3PAPCIO
SQ3ODX – Staszek    HF3ROMEK
SQ1GPR  – Adam     HF3TALENT
SO5MAX – Maciej    HF5TYTUS

 SP3PJW – z Krześnicy w trakcie A KIDS DAY w dniach od 18.06.2015 do 25.06.2015 r. jako HF0TYTUS

(SP3PJW from Krześnica working as HF0TYTUS between 18.06.2015 and 25.06.2015 because of the engagement in orginizing A KIDS DAY)

Oprawa graficzna SP1-14025. Więcej informacji na stronach: 

Graphic design SP1-14025. More information on sites:

http://slawera.ovh.org/tria.php / SP3PJW / SP1PMY / SP5KVW
 

Dyplom bezpłatny, wydawany wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępny dla wszystkich operatorów stacji w formacie PDF po spełnieniu warunków:

– stacje polskie – 8 QSO / 8 nasłuchów

– stacje zagraniczne – 4 QSO / 4 nasłuchy

– stacje DX – 2 QSO / 2 nasłuchy

Łączności / nasłuchy można powtarzać na innych pasmach lub innymi rodzajami emisji (CW, Phone, Digi, FM…..) .

The diploma is free of charge and issued only in electronic version, available as a PDF file for all operators after fulfilment of requirements:

– Polish stations: 8 QSOs / 8 listenings
– foreign stations: 4 QSOs / 4 listenings
– DXs: 2 QSOs / 2 listenings

QSOs / listnenings on the same bands may be repeated on different emission modes (CW, Phone, Digi, FM).

Zgłoszenia na dyplom przyjmujemy do dnia  15.07.2015 r. Wersje elektroniczną – wyciąg  z logu (najlepiej w formacie Cabrillo) z podaniem znaku oraz imienia i nazwiska, należy przesłać na adres poczty elektronicznej  tra_log@druc.pl.

We are accepting applications for the diploma until 15.07.2015. Electronic version of a log excerpt (Cabrillo format recommended) with the callsign, first and last name should be sent to e-mail address tra_log@druc.pl.

Zgłoszenia w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Traditional paper applications should be sent to:

Słubicki Klub Krótkofalowców
PZK Druciarnia SP3PJW
ul. Kopernika 71/7
69-100 Słubice

6220543 Last modified: 2015-07-16 00:24:44, 7927 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Mon Mar 19 02:56:10 2018 UTC
CPU: 0.086 sec 64398 bytes mp