QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
SN60BG Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SP9PGB

Email: Login required to view

Page managed by SP9MRY Lookups: 1986

 

  60 lat Babiogórskiego Krótkofalarstwa 1957-2017.          

  Stacja okolicznościowa Klubu Łączności BGK - SP9PGB - Maków Podhalański  z okazji  "60-lecia pierwszych łączności krótkofalowców ze szczytu Babiej Góry-Diablaka" 
W lipcu 2017 przypada 60-ta  rocznica pierwszych łączności krótkofalowców ze szczytu Babiej Góry-Diablaka-1725m n.p.m. Byli to członkowie Klubu LPŻ SP9KBH z Żywca, którzy zorganizowali ekspedycję radiową w  lipcu 1957r. na ten najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich i w paśmie UKF 145 MHz prowadzili z niego łączności biorąc udział w czechosłowackich zawodach "PD-57".
Członkowie naszego Klubu Łączności Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców SP9PGB pragną po raz kolejny przypomnieć i uczcić to wydarzenie  organizując przez cały lipiec 2017 roku pracę stacji  okolicznościowej SN60BG i z tej okazji, oraz wydanie okolicznościowego certyfikatu rocznicowego. Uczcijmy Ich pamięć - Niech pozostaną w naszej pamięci!

Karty QSL via SP9PGB na PZK OT-10.

Certyfikat w formie PDF wszyscy chętni będą mogli otrzymać za przeprowadzenie QSO/SWL ze stacją okolicznościową SN60BG w okresie 01-31.07.2017r.

Zgłoszenia na adres e-mail : sp9mry@gmail.com

 Temat: Zgłoszenie Certyfikat SN60BG dla ......(znak stacji)

Zgłoszenie powinno zawierać :

- znak stacji

- imię i nazwisko operatora

- datę i godz. przeprowadzonej łączności/nasłuchu.

Karty QSL SN60BG i certyfikaty będą wysyłane w sierpniu 2017r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SN60BG via SP9PGB

Special Call for 60th anniversary of first QSO from "Babia Gora" mountain. - Loc JN99SN    Poland

SP9PGB Ham Radio Club in Maków Podhalański is commemorating the 60th anniversary of the first amateur radio communications from Babia Góra-Diablak - 1725 m asl. This expedition was organized by members of SP9KBH Ham Radio Club from Żywiec in July 1957. Member of our Club would like to once again celebrate this event by organizing special call station SN60BG (QSL via SP9PGB) that will be on air throughout July 2017. Additionally a special anniversary certificate will be issued. Let's commemorate original efforts and achievements of SP9KBH team.

QSL via SP9PGB (biuro PZK OT-10)

All willing will be able to receive PDF certificate for QSO/SWL with SN60BG in July 2017r.

Please send your request to: sp9mry@gmail.com

Subject: SN60BG Certificate for (your callsign)

Request  should contain:

- callsign

- operator's full name

- exact time of QSO/SWL

QSL cards and certificates will be sent out in August 2017.

8208035 Last modified: 2017-07-09 17:01:47, 3372 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Mon Nov 20 15:20:45 2017 UTC
CPU: 0.047 sec 59328 bytes mp