QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: l-assoc
ad: L-MFJ
SN0L Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: Via SP9KRJ bureau qsl OT12

Email: Login required to view

Page managed by SP9NSY Lookups: 5696

 

         

Sierra November zero Limanowa

 

SPECIAL EVENT STATION of Radio Club Beskid sp9krj  

 

SUPPORT OF CHILD'S HELPING ACTIONS                            SN0L- logbook "Madzia Help" 

The station works to help the child!

From January, to the end of February 2018

Special qsl cards, will be sent for QSO.

If you can help, see below:

 

Daughter of our fellow radio amateur.


Help needed!   See here: http://www.sc.org.pl/projekty/naratunek/wrobel_magdalena/


Madzia has a sick heart, in addition she can not hear. Help needed
He is 3 years old and has two heart surgeries behind him. Soon is waiting for her another complicated procedure. It turns out, however, that Madzia Wróbel also has other health problems - she can not hear. Need for support for expensive treatment and rehabilitation.
Madzia was born in the 34th week of pregnancy through Caesarean section. In a very difficult condition, she was transported to a hospital in Krakow,Poland,  where she was diagnosed with HLHS - Underdevelopment of the Heart. Bravely fought for her life from the very beginning. Many have undergone: apneas, recurrent seizures, ischemic changes in the central nervous system, postoperative circulatory failure.
 
In spite of this, Madzia fought bravely. Even when there was a sudden breakdown and ultimately artificial ventilation, she still wanted to live. She was in hospital until she was six months old.
 
Today, 3-year-old Madzia is after two operations and several heart catheters. Another treatment awaits her, but before this happens, you have to deal with another health problem. It turned out that Magda can not hear. He must now have surdologopedic classes.
 
The purchase of apparatuses and treatment has already exhausted funds collected through the Sursum Corda association. The need for further support for people with a big heart!
 

How to help?
 
You can deposit any amount into a special bank account:
Association SURSUM CORDA
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
with a note / title "Magdalena Wróbel"
In the case of payments from abroad, you must also provide the swift code:
POLUPLPR, and before the number of the above invoice enter: PL.

 
You can also donate 1% tax:
The PIT declaration should contain the number KRS 00000 20382, and in the field "Detailed objective" add "Magdalena Wróbel".

 

 

 

PL.

Stacja pracuje od stycznia do końca lutego 2018,

w ramach wsparcia akcji "Pomoc dla Madzi"

Pomoc dla córki naszego kolegi krótkofalowca!

Madzia

Pomoc

 

Madzia ma chore serduszko, w dodatku nie słyszy. Potrzebna pomoc

Madzia ma chore serduszko, w dodatku nie słyszy. Potrzebna pomoc
Madzia ma 3 lata i dwie operacje serca za sobą. Wktótce czeka ją kolejny skomplikowany zabieg. Okazuje się jednak, że Madzia Wróbel ma także inne problemy zdrowotne – nie słyszy. Potrzeba wsparcia na kosztowne leczenie i rehabilitację.
Madzia urodziła się w 34 tyg. ciąży poprzez cesarskie cięcie. W bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Krakowie, w którym zdiagnozowano u niej HLHS - Zespół Niedorozwoju Serca. Dzielnie od samego początku walczyła o swoje życie. Wiele przeszła: bezdechy, nawracające drgawki, zmiany niedokrwienne w centralnym systemie nerwowym, pozabiegowa niewydolność krążenia. 
 
Mimo tego Madzia dzielnie walczyła. Nawet wtedy, kiedy doszło do gwałtownego załamania i w ostateczności do sztucznej wentylacji, ona nadal chciała żyć. Do 6. miesiąca życia przebywała w szpitalu.
 
Dziś 3-letnia Madzia jest po dwóch operacjach i kilkukrotnym cewnikowaniu serca. Czeka ją kolejny zabieg, ale zanim to nastąpi, trzeba się uporać z kolejnym problemem zdrowotnym. Okazało się bowiem, że Madzia nie słyszy. Musi teraz mieć zajęcia z surdologopedą.
 
Zakup aparatów oraz leczenie wyczerpały już środki, jakie zbierano za pośrednictwem stowarzyszenia Sursum Corda, którego podopieczną jest dziewczynka ze Słopnic. Potrzeba dalszego wsparcia osób o wielkim sercu!
 
Jak pomóc?
 
Można wpłacić dowolną kwotę na specjalne konto bankowe:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem "Magdalena Wróbel"
W przypadku wpłat z zagranicy należy podać dodatkowo kod swift: 
POLUPLPR, zaś przed numerem powyższego rachunku wpisać: PL. 
 
Można również przekazać 1% podatku:
W deklaracji PIT należy wpisać nr KRS 00000 20382, a w polu "Cel szczegółowy" dopisać „Magdalena Wróbel". 

Thank you for watching! 

Thanks for your help!

 

SN0L log

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Limanowa Contest:

 

Of July 22  to 6-th August 2017  >> ENDING COMPETITION << '

                                   UWAGA!

Konkurs zakończony! 

See:

Video 1: https://youtu.be/ThcDvrCKeDs

Video 2: https://youtu.be/lUdp5vrv0fE

 

 

Wyniki konkursu

 

 

Dziękujemy za udział w konkursie! 

 

Logi w popularnych formatach (cbr,adi,txt,doc, jpg itp.) prosimy przesyłać na adres e-mail: sp9krj@o2.pl , do dnia 22 sierpnia 2017

Przybliżony czas publikacji -do 27 sierpnia 2017r.

Stacje które wysłały logi, będą brały udział w losowaniu nagród!

Aby otrzymać e-dyplom, konieczne jest zgłoszenie z podanym adresem e-mail!

Wykaz nadesłanych logów.

Photo

 

 

29-30 July, days of activity 

Competition for the mayor's cup of the city
With assigned letters by stations, the full name of the locality should be provided.

"LIMANOWA"

Letters & points assigned the following stations from Limanowa:

SP9KRJ, sp9nsy, sp9ka, sq9myd, sp9ive, sp9oyb ,sq9jys, sq9jyw, sp9odi, sp9mzj, sq9lfq, ei4jz, sq9kwr

(m0hvi), sp9svb, db9mut, sq9ivz, sq9lfp, sp9dmw, sp9kti, sq9aoj, sq9okt, sp9odb, sq9lfm, sp9paj, sq9zav.

 sq9ivd, sp9dpm, sq9ojv, sp9rns, sq9jye, sp9ody.

The station SN0L must be shown in the log during this period.

Every one, who will send​ extract from the log, obtaini​​ng the diploma.

Logs should be sent on e-mail: sp9krj@o2.pl immeditely, We wait two weeks, after the end of the competition.

Other info:

Our stations will be active on all bands, but especially on 40 and 80m, SSB only.

Any other info and question,​ visit our site: http://www.sp9krj.pl/news.php

Question, send to: sp9nsy@o2.pl

 

Polish

Pierwszy Konkurs Krótkofalarski z okazji Dni Limanowej
"O Puchar Burmistrza Miasta Limanowa 2017" 


Regulamin-pobierz pdf

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

We invite you to the Limanowa!

Many tourist attractions in the Island Beskid!

Limanowa dron photo: http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5525/0/limanowa-zdjecia-z-drona.html​

 

 

 

8685262 Last modified: 2018-03-01 16:44:04, 25543 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sat Mar 17 04:36:32 2018 UTC
CPU: 0.062 sec 82076 bytes mp