QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
YP5XMAS Romania flag Romania

Login is required for additional detail.

QSL: YO9FNP

Email: Login required to view

Page managed by YO9RIJ Lookups: 6767

 

Every year, during the month of December, Santa is travelling around the world trying to know each one's wish for Christmas. Sometimes during his travels Santa is resting a while in Eastern Europe, in Transilvania, Romania. When he is doing this, you can hear him calling on frequencies with his special callsign YP5XMAS. If you can hear this callsign, why not give to Santa a call and making a beautiful QSO together?

În fiecare an, de-a lungul lunii Decembrie, Moș Crăciun călătorește în jurul lumii încercând să cunoască dorința fiecăruia pentru Crăciun. Uneori în timpul călătoriilor sale, Moșul se odihnește pentru scurt timp in Estul Europei, în zona Transilvaniei din România. Când se întâmplă astfel, îl poți auzi chemând în frecvențe cu indicativul său special YP5XMAS. Dacă poți auzi acest indicativ, de ce să nu-i faci Moșului un apel și să faceți un QSO frumos împreună?

Santa Claus is active on all bands, in SSB or CW or Digital modes, during the whole month of December. An electronic award will be issued for stations working at least 3 different special callsigns of type YP(x)XMAS, upon request.

MERRY CHRISTMAS &

A HAPPY NEW YEAR!

Moș Crăciun este activ în toate benzile, in fonie, telegrafie sau moduri digitale, de-a lungul întregii luni Decembrie. O diplomă electronică va fi acordată stațiilor care lucrează minim 3 indicative speciale diferite de tipul YP(x)XMAS, la solicitare.

CRĂCIUN FERICIT ȘI

LA MULȚI ANI!

7729301 Last modified: 2016-11-30 07:53:22, 3965 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - YP5XMAS

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 23 22:00:20 2018 UTC
CPU: 0.060 sec 61186 bytes mp