QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: L-MFJ
ad: l-assoc
3Z0HDE Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SQ8W OT-05 PZK or OQRS

Page managed by SQ8W Lookups: 705

 

Stacja Okolicznościowa 3Z0HDE
Wesołych Cyfrowych Świąt Wielkanocnych

Od 17 marca do 14 kwietnia 2018 r. będzie pracować stacja okolicznościowa 3Z0HDE.

Stacja ma na celu propagowanie krótkofalarstwa oraz w sposób szczególny pracę emisjami cyfrowymi podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych 2018.

Stacja okolicznościowa będzie pracowała na pasmach 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m i 70 cm emisjami FT8, PSK, RTTY, SSB*, FM*. Wszystkie QSO ze stacjami obsługiwanymi przez Biuro zostaną potwierdzone specjalnymi kartami QSL. Bardzo mile widziane są karty QSL od stacji, które nawiążą łączność z 3Z0HDE.

Dnia 14.04.2018 planowana jest aktywność terenowa ze wzgórza Przymiarki.

Do zobaczenia w eterze!

Partnerzy: Interstal Garaże, Polwax, KGHM Zanam, Kraina Bylin

Karty QSL

Aby otrzymać kartę QSL wyślij swoją kartę QSL za pośrednictwem Biura PZK OT-05 lub zamów używając systemu OQRS poniżej.

 

 

----

3Z0HDE Special-Event Station
Happy Digital Easter

3Z0HDE will be operating from 17th March to 14th April 2017.

Our station is working to promote amateur radio and in a special way the work of digital modes during the upcoming Easter 2018.

Our special-event station will be operating on 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m i 70 cm on FT8, PSK, RTTY, SSB*, FM*Each QSO will be confirmed by a special QSL card via the Bureau. The QSL cards from our correspondents will be appreciated.

On 14.04.2018, is planned field activity from the Przymiarki hill.

See you on the band.

Partners: Interstal GarażePolwaxKGHM ZanamKraina Bylin

QSL Cards

To receive a QSL card, send your QSL card via the PZK OT-05 Bureau or order using the OQRS system below.

8719526 Last modified: 2018-03-16 20:44:24, 3970 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Mon Mar 19 14:36:58 2018 UTC
CPU: 0.064 sec 60232 bytes mp