QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
3Z0HDE Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via SQ8W OT-05 PZK or OQRS

Page managed by SQ8W Lookups: 293

 

Stacja Okolicznościowa 3Z0HDE
Wesołych Cyfrowych Świąt Wielkanocnych

Od 17 marca do 14 kwietnia 2018 r. będzie pracować stacja okolicznościowa 3Z0HDE.

Stacja ma na celu propagowanie krótkofalarstwa oraz w sposób szczególny pracę emisjami cyfrowymi podczas zbliżających się Świąt Wielkanocnych 2018.

Stacja okolicznościowa będzie pracowała na pasmach 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m i 70 cm emisjami FT8, PSK, RTTY, SSB*, FM*. Wszystkie QSO ze stacjami obsługiwanymi przez Biuro zostaną potwierdzone specjalnymi kartami QSL. Bardzo mile widziane są karty QSL od stacji, które nawiążą łączność z 3Z0HDE.

Do zobaczenia w eterze!

Partnerzy: Interstal Garaże, Polwax, KGHM Zanam, Kraina Bylin

*Kalendarz aktywności

17.03.2018 - FT8, PSK, RTTY
18.03.2018 - SSB, FM
19.03.2018 - FT8
20.03.2018 - PSK
21.03.2018 - RTTY
22.03.2018 - FT8
23.03.2018 - PSK

24.03.2018 - RTTY
25.03.2018 - SSB, FM
26.03.2018 - FT8

27.03.2018 - PSK
28.03.2018 - RTTY

29.03.2018 - FT8
​30.03.2018 - PSK

31.03.2018 - RTTY
01.04.2018 - SSB, FM
02.04.2018 - FT8
03.04.2018 - PSK
04.04.2018 - RTTY

05.04.2018 - FT8
06.04.2018 - PSK

07.04.2018 - RTTY
​08.04.2018 - SSB, FM
09.04.2018 - FT8

10.04.2018 - PSK
11.04.2018 - RTTY

12.04.2018 - FT8, PSK, RTTY
13.04.2018 - FT8, PSK, RTTY

14.04.2018 - Aktywność terenowa SSB, FM ze wzgórza Przymiarki

Karty QSL

Aby otrzymać kartę QSL wyślij swoją kartę QSL za pośrednictwem Biura PZK OT-05 lub zamów używając systemu OQRS poniżej.

 

 

----

3Z0HDE Special-Event Station
Happy Digital Easter

3Z0HDE will be operating from 17th March to 14th April 2017.

Our station is working to promote amateur radio and in a special way the work of digital modes during the upcoming Easter 2018.

Our special-event station will be operating on 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m i 70 cm on FT8, PSK, RTTY, SSB*, FM*Each QSO will be confirmed by a special QSL card via the Bureau. The QSL cards from our correspondents will be appreciated.

See you on the band.

Partners: Interstal GarażePolwaxKGHM ZanamKraina Bylin

*Activity Calendar

17.03.2018 - FT8, PSK, RTTY
18.03.2018 - SSB, FM
19.03.2018 - FT8
20.03.2018 - PSK
21.03.2018 - RTTY
22.03.2018 - FT8
23.03.2018 - PSK

24.03.2018 - RTTY
25.03.2018 - SSB, FM
26.03.2018 - FT8

27.03.2018 - PSK
28.03.2018 - RTTY

29.03.2018 - FT8
​30.03.2018 - PSK

31.03.2018 - RTTY
01.04.2018 - SSB, FM
02.04.2018 - FT8
03.04.2018 - PSK
04.04.2018 - RTTY

05.04.2018 - FT8
06.04.2018 - PSK

07.04.2018 - RTTY
​08.04.2018 - SSB, FM
09.04.2018 - FT8

10.04.2018 - PSK
11.04.2018 - RTTY

12.04.2018 - FT8, PSK, RTTY
13.04.2018 - FT8, PSK, RTTY

14.04.2018 - Portable SSB, FM activity from Przymiarki hill

QSL Cards

To receive a QSL card, send your QSL card via the PZK OT-05 Bureau or order using the OQRS system below.

8659579 Last modified: 2018-02-18 16:16:13, 6820 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Feb 20 21:44:19 2018 UTC
CPU: 0.069 sec 63019 bytes mp