QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SQ8W Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: via Bureau OT-05 PZK

Email: Login required to view

XML Subscriber Lookups: 5371


SQ8W
Polish Amateur Radio Station / Polska Amatorska Stacja Radiowa

QRG
2 m: 145.500 MHz
70 cm: 433.500 Mhz
Repeaters / Przemienniki: SR8TA, SR8KN
D-STAR: SR9VVO

STACJE OKOLICZNOŚCIOWE / SPECIAL EVENT STATIONS

HF27PLI

QTH
Wojciech Jakieła
Lubatowa 106
38-440 Iwonicz-Zdrój
POLAND/Polska
LOC: KN09VM

KARTY QSL DLA POLSKICH STACJI
Potwierdzam wszystkie łączności wysyłając karty QSL via Biuro do wszystkich obsługiwanych przez PZK stacji najszybciej jak to możliwe po zakończonym QSO.
Odbieram karty QSL wyłącznie via Biuro. Aby wysłać do mnie kartę QSL zrób to przez OT-05 PZK.
 Jeśli chcesz otrzymać kartę QSL via Direct użyj systemu ClubLog OQRS poniżej.

QSL CARDS FOR STATIONS OUTSIDE POLAND
If you want receive QSL Card via Buro send QSL Card to me via Buro OT-05 PZK.
If you want receive QSL Card via Direct please use OQRS ClubLog system below.
EQUIPMENT
ICOM IC-7100
QYT KT-8900
SixBand MultiDipole 80/40/20/17/15/6m
Diamond X-200N
Difona HF-P1
Diamond NR-770H

AWARDS
TNX
SQ6WPM
SQ8GBE
SP8NFZ
and many more... / i wielu innym...

CONTACT / KONTAKT
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
e-Mail

8527295 Last modified: 2017-12-21 20:58:13, 3036 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
World Continents Award#19117
Granted: 2017-12-05 08:22:02   (SQ8W)

Grid Squared Award#17917
Granted: 2017-12-05 08:22:02   (SQ8W)

Endorsements:
  • 20 Meters Mixed
  • 40 Meters Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Jan 21 00:58:41 2018 UTC
CPU: 0.067 sec 61327 bytes mp