QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
HF27PLI Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: SQ8W via OT-05 PZK

Page managed by SQ8W Lookups: 1807

 

Stacja Okolicznościowa HF27PLI
27. rocznica uruchomienia pierwszego w Polsce Łącza Internetowego

Od 23 września do 1 października 2017 r. będzie pracować stacja okolicznościowa HF27PLI z okazji 27. rocznicy uruchomienia pierwszego w Polsce łącza internetowego.

Pierwsze w Polsce analogowe łącze internetowe o przepustowości 9600 b/s zostało uruchomione 26 września 1990 r. Łączność między Warszawą a Genewą nawiązana tego dnia, koordynowana przez dr. Grzegorza Poloka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, uważana jest za przełom w historii Polski, rozpoczynający erę Internetu w naszym kraju. Miesięczna opłata za utrzymanie łącza wynosiła prawie 13,5 mln starych złotych. Powstawały serwisy, sklepy internetowe, a także wyszukiwarki, w tym Google. Z biegiem czasu ukształtowała się branża marketingu internetowego oraz nowe rodzaje usług, np. pozycjonowanie stron. Dzisiaj z Google korzysta 20 mln Polaków.

Stacja okolicznościowa będzie pracowała na wielu pasmach i wieloma emisjami. Wszystkie QSO ze stacjami należącymi do Biura QSL PZK (przeprowadzone również poprzez przemienniki) zostaną potwierdzone specjalnymi kartami QSL. Bardzo mile widziane są karty QSL od stacji, które nawiążą łączność z HF27PLI.

Do usłyszenia w eterze!

Serdeczne podziękowania dla firmy KampanieSEO za sponsorowanie druku kart QSL.

----

HF27PLI Special-Event Station
27th Anniversary of the Activation of the First Internet Link in Poland

HF27PLI will mark the 27th anniversary of the activation of the first Internet link in Poland, operating from 23 September to 1 October 2017.

The first analogue Internet link in Poland, with the throughput of 9600 b/s, was activated on 26 September 1990. On that day, the first connection was made between Warsaw, Poland, and Geneva, Switzerland, co-ordinated by Dr. Grzegorz Polok from the Institute of Nuclear Physic of the Polish Academy of Sciences, and that connection is considered to be a turning point in the Polish history, starting the Internet era in our country. The monthly fee for the link maintenance amounted to almost 13.5 million old Polish zlotys (before denomination). Soon, we observed the appearance of websites and online shops in Poland. Within a few years, several search engines became available on the Polish market, including the Google. New branches of industry developed, e.g. the internet marketing facilities or SEO. Today, about 20 million people use the Google in Poland.

Our special-event station will be operating on all bands, using various modes. Each QSO will be confirmed by a special QSL card via the Bureau. The QSL cards from our correspondents will be appreciated.

See you on the band.

We wish to thank the KampanieSEO for sponsoring our QSL cards.

8303721 Last modified: 2017-08-30 15:38:01, 3381 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 16 11:41:08 2018 UTC
CPU: 0.056 sec 59191 bytes mp