QRZ.COM
ad: chuckmartin
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP26WOSP Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: Bureau, Direct via SP2PBM, eQSL via HamLog.ru

Email: Login required to view

Page managed by SQ2KLU Lookups: 3759

 

SP26WOSP

Special Event Station dedicated to 26th Finale of the Great Orchestra of Christmass Charity. This special station will be active until the end of January. You will find more information about the Great Orchestra of Christmass Charity at their website: https://en.wosp.org.pl/. Special Station participates also in an eAward action, information about which you will find below.

Stacja okolicznościowa dedykowana 26. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stacja będzie aktywna do końca stycznia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: https://en.wosp.org.pl/. Stacja uczestniczy również w akcji dyplomowej, o której informacja znajduje się poniżej.

Спец-позывной посвященный Большому Оркестру Праздничной Помощи. Спец-позывной будет активным до конца января. Больше информации вы найдете на сайте Большого Оркестра Праздничной Помощи: https://en.wosp.org.pl/. Спец-позывной участвует также в дипломной акции, о которой вы прочитаете ниже.

 

* * * * * * * *

eAward

The 26th GOCC Finale - eAward 

The eAward is issued to commemorate the 26th GOCC Finale. On this occasion during the period from 12th to 15th January 2018 following special stations will be active on HF bands:

12 January 2018- 3Z26FIN

13 January 2018- SQ26FIN

14 January 2018- HF26FIN and SP26WOSP

15 January 2018- SP26FIN

For QSOs with three stations (regardless the band and mode), you will receive an eAward. You will be able to download it from the following website: https://wosp.hamlog.ru.

26. Finał WOŚP Dyplom 

Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 26. Finału WOŚP. Z tej okazji w dniach 12-15 stycznia 2018 r. na pasmach HF będą QRV radiostacje okolicznościowe:

12 stycznia 2018- 3Z26FIN

13 stycznia 2018- SQ26FIN

14 stycznia 2018- HF26FIN oraz SP26WOSP

15 stycznia 2018- SP26FIN

Za łączności z trzema (bez względu na pasmo i emisję) przyznawany będzie eDyplom. Można będzie go samodzielnie pobrać za pośrednictwem serwisu  https://wosp.hamlog.ru.

26 финал WOSP Award 

Диплом учереждён к юбилею 26 финала WOSP. B честь этого события с 12 по 15 января 2018 будут роботать на КВ (CW i SSB) 5 специальных радиостанций:

12 января 2018- 3Z26FIN

13 января 2018- SQ26FIN

14 января 2018- HF26FIN и SP26WOSP

15 января 2018- SP26FIN

Диплом выдаётса за проведенне радиосвязей с тремя вышеназваными радиостанциями. Диплом бесплатный выдадаётса в электронном виде, доступен на https://wosp.hamlog.ru.

 

8578381 Last modified: 2018-01-13 15:46:03, 8468 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SP26WOSP

This callsign does not participate in the QRZ Logbook


c
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 16 09:14:10 2018 UTC
CPU: 0.065 sec 65441 bytes mp