QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ad: L-rfparts
SQ2JK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, LOTW, EQSL, DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 11616

 

English

About me

I’ve received my license in 3 April 2013. I had to wait for my call till 19 April 2013 and that’s when my great adventure has begun.

I work mostly on 30m - 6m bands using SSB, PSK, RTTY and all other modes I encounter and my equipment will allow me to use. My signal is being transmitted into air by vertical M0PLK delta loop, which I've made myself. Very fine construction. On 80 and 40 m bands I use Morgain 80/40 m antenna. You can also meet on the air my three "harmonics" : Jakub SO2QBA, Maciej SO2MKJ and Jagoda SQ2JJ.

Currently I'm learning CW. If you hear me in the middle of QRS activity (7055; 14055; 28055 kHz), please be patient. I practice my skills and can't receive too fast yet. I make mistakes and ask my correspondents to repeat, but hey, everyone had to start somewhere. I'm very interested in CW that despite all, I'll keep trying to perform QSO.

QSL

I've prepared various QSL cards for my correspondents. PH, DIGI, CW or SPFF activities are being confirmed with different QSL cards, so my correspondents would willingly look for my call on the air. I prefer exchanging cards via QSL bureau. Logs are being uploaded on eQSL and LoTW. QSL by post is also possible, if you really want to do it this way. There's no need for money or stamps. You pay for shipping of your QSL to me, I pay for shipping of my QSL to you. It's the most honest way!!! Of course, please enclose your address if you want to receive my QSL. 

SWL

I will gladly respond to any SWL. Policy same as for QSL.

VY 73 ! Chris SQ2JK


Delays in QSL sending are possible. Please be patient, I will certainly confirm our QSO.

Polski

Trochę o mnie

Licencję uzyskałem 3 kwietnia 2013 r. Na znak SQ2JK czekałem z niecierpliwością do 19 kwietnia 2013 r. i wtedy zaczęła się moja wielka przygoda.

Pracuję głównie na pasmach 30m - 6m nadając w SSB, PSK, RTTY i wszystkich innych emisjach, na które się natknę i sprzęt pozwoli. W eter mój sygnał nadaje pionowa delta M0PLK, którą wykonałem samodzielnie. Bardzo udana konstrukcja. Na pasmach 80 i 40 m nadaję z anteny Morgain 80/40 m. W eterze można spotkać moje trzy harmoniczne : Jakub SO2QBA, Maciej SO2MKJ oraz Jagoda SQ2JJ.

Aktualnie uczę się telegrafii. Jeżeli usłyszysz mnie w środku aktywności QRS (7055; 14055; 28055 kHzproszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Doskonalę swoje umiejętności, nie potrafię odbierać szybko. Popełniam błędy i proszę korespondentów o powtórki, ale każdy kiedyś zaczynał. Jestem na tyle zainteresowany telegrafią, że mimo wszystko będę próbował nawiązywać łączności.

QSL 

Dla moich korespondentów przygotowałem zróżnicowane karty QSL. Łączności PH, DIGI, CW czy aktywność z obszarów SPFF potwierdzam innymi kartami, tak aby moi korespondenci chętnie szukali mojego znaku na pasmach. Preferuję wysyłkę kart poprzez biuro QSL. Logi zostaną wrzucone na eQSL i LoTW. QSL przez pocztę jest również możliwe jeżeli naprawdę chcesz użyć tej metody. Nie trzeba żadnych pieniędzy ani znaczków. Ty płacisz za wysyłkę do mnie, ja płacę za wysyłkę do Ciebie. To najbardziej uczciwy układ !!! Oczywiście proszę o załączenie adresu zwrotnego jeżeli chcesz otrzymać moją kartę QSL. 

SWL

Chętnie odpowiadam na karty nasłuchowców. Polityka wysyłki kart jak w QSL.


Zdarza się, że mam opóźnienia w wysyłce kart. Bądź cierpliwy, na pewno potwierdzę naszą łączność

VY 73 ! Krzysiek SQ2JK 
    

Flag Counter
 

  

8324634 Last modified: 2017-09-11 06:11:18, 7549 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SQ2JK
Latest Contacts for SQ2JK at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
SP2LUK 2017-10-29 2m SSB Poland UKASZ DOMINIAK
UX2IO 2017-10-26 40m SSB KN88wb Ukraine Roman Solop
9A3TR 2017-10-25 80m SSB JN86eh Croatia HORVAT ZVONKO
SQ7EWZ 2017-10-25 80m SSB JO92ob Poland Mariusz Witkowski
SP1MVG/P 2017-10-24 80m SSB JO92ii Poland Krzysztof
SP2PBY 2017-10-24 80m SSB JO92ii Poland Jakub
SP5UUD/P 2017-10-21 40m SSB JO92ii Poland Andrzej
SP9YFF/7 2017-10-21 40m SSB JO92ii Poland
SP3CMA/3 2017-10-21 80m SSB JO83id Poland Jarek
OK1VEI/P 2017-10-20 40m SSB JN79pp Czech Republic Pavel
SP5UUD/P 2017-10-20 80m SSB JO92ii Poland Andrzej
SP2SV 2017-10-20 40m SSB JO92ii Poland Krzysztof
IK0NEP 2017-10-19 40m PSK31 JN52v Italy Luciano
UA3FA 2017-10-19 80m PSK63 KO85ww Russia Anatoly
HF800PT 2017-10-19 80m PSK125 JO91uj Poland Piotr

Book Totals: 4824 qso's   553 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM


c
World Continents Award#7668
Granted: 2015-03-30 06:10:04   (SQ2JK)

Endorsements:
  • 15 Meters Mixed
  • 20 Meters Mixed
  • Mixed Digital
Grid Squared Award#6419
Granted: 2015-03-30 06:10:03   (SQ2JK)

Endorsements:
  • 20 Meters Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Fri Nov 24 22:18:28 2017 UTC
CPU: 0.050 sec 78758 bytes mp