QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-assoc
ad: Subscribe
ad: L-MFJ
SQ2JK Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: BUREAU, LOTW, EQSL, DIRECT

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 11842

 

English

About me

I’ve received my license in 3 April 2013. I had to wait for my call till 19 April 2013 and that’s when my great adventure has begun.

I work mostly on 30m - 6m bands using SSB, PSK, RTTY and all other modes I encounter and my equipment will allow me to use. My signal is being transmitted into air by vertical M0PLK delta loop, which I've made myself. Very fine construction. On 80 and 40 m bands I use Morgain 80/40 m antenna. You can also meet on the air my three "harmonics" : Jakub SO2QBA, Maciej SO2MKJ and Jagoda SQ2JJ.

Currently I'm learning CW. If you hear me in the middle of QRS activity (7055; 14055; 28055 kHz), please be patient. I practice my skills and can't receive too fast yet. I make mistakes and ask my correspondents to repeat, but hey, everyone had to start somewhere. I'm very interested in CW that despite all, I'll keep trying to perform QSO.

QSL

I've prepared various QSL cards for my correspondents. PH, DIGI, CW or SPFF activities are being confirmed with different QSL cards, so my correspondents would willingly look for my call on the air. I prefer exchanging cards via QSL bureau. Logs are being uploaded on eQSL and LoTW. QSL by post is also possible, if you really want to do it this way. There's no need for money or stamps. You pay for shipping of your QSL to me, I pay for shipping of my QSL to you. It's the most honest way!!! Of course, please enclose your address if you want to receive my QSL. 

SWL

I will gladly respond to any SWL. Policy same as for QSL.

VY 73 ! Chris SQ2JK


Delays in QSL sending are possible. Please be patient, I will certainly confirm our QSO.

Polski

Trochę o mnie

Licencję uzyskałem 3 kwietnia 2013 r. Na znak SQ2JK czekałem z niecierpliwością do 19 kwietnia 2013 r. i wtedy zaczęła się moja wielka przygoda.

Pracuję głównie na pasmach 30m - 6m nadając w SSB, PSK, RTTY i wszystkich innych emisjach, na które się natknę i sprzęt pozwoli. W eter mój sygnał nadaje pionowa delta M0PLK, którą wykonałem samodzielnie. Bardzo udana konstrukcja. Na pasmach 80 i 40 m nadaję z anteny Morgain 80/40 m. W eterze można spotkać moje trzy harmoniczne : Jakub SO2QBA, Maciej SO2MKJ oraz Jagoda SQ2JJ.

Aktualnie uczę się telegrafii. Jeżeli usłyszysz mnie w środku aktywności QRS (7055; 14055; 28055 kHzproszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Doskonalę swoje umiejętności, nie potrafię odbierać szybko. Popełniam błędy i proszę korespondentów o powtórki, ale każdy kiedyś zaczynał. Jestem na tyle zainteresowany telegrafią, że mimo wszystko będę próbował nawiązywać łączności.

QSL 

Dla moich korespondentów przygotowałem zróżnicowane karty QSL. Łączności PH, DIGI, CW czy aktywność z obszarów SPFF potwierdzam innymi kartami, tak aby moi korespondenci chętnie szukali mojego znaku na pasmach. Preferuję wysyłkę kart poprzez biuro QSL. Logi zostaną wrzucone na eQSL i LoTW. QSL przez pocztę jest również możliwe jeżeli naprawdę chcesz użyć tej metody. Nie trzeba żadnych pieniędzy ani znaczków. Ty płacisz za wysyłkę do mnie, ja płacę za wysyłkę do Ciebie. To najbardziej uczciwy układ !!! Oczywiście proszę o załączenie adresu zwrotnego jeżeli chcesz otrzymać moją kartę QSL. 

SWL

Chętnie odpowiadam na karty nasłuchowców. Polityka wysyłki kart jak w QSL.


Zdarza się, że mam opóźnienia w wysyłce kart. Bądź cierpliwy, na pewno potwierdzę naszą łączność

VY 73 ! Krzysiek SQ2JK 
    

Flag Counter
 

  

8324634 Last modified: 2017-09-11 06:11:18, 7549 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
World Continents Award#7668
Granted: 2015-03-30 06:10:04   (SQ2JK)

Endorsements:
  • 15 Meters Mixed
  • 20 Meters Mixed
  • Mixed Digital
Grid Squared Award#6419
Granted: 2015-03-30 06:10:03   (SQ2JK)

Endorsements:
  • 20 Meters Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Sun Mar 18 01:53:49 2018 UTC
CPU: 0.075 sec 66264 bytes mp