QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
ZS6JPL South Africa flag South Africa

Login is required for additional detail.

QSL: SOUTH AFRICAN RADIO LEAGUE

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1697

 

Ek is gebore in die Oranje-Vrystaat en het toe ek klein was verhuis na Pretoria saam met my ouers. Ek het na skool Elektroniese Ingenieurswese studeer en begin werk by die WNNR waar ek tot vandag toe nog werk. Ek het gespesialiseer in sonar stelsels en spandeer baie van my tyd binne duikbote. Ek is ook

5780492 Last modified: 2015-07-16 00:06:23, 1081 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Tue Jan 16 07:53:01 2018 UTC
CPU: 0.055 sec 56213 bytes mp