QRZ.COM
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: Subscribe
SP4PKM Poland flag Poland

alias for: HF40D


Login is required for additional detail.

QSL: Bureau or Direct

Ham Member Lookups: 11849

 

HF40D 

Sonda – polski popularnonaukowy program telewizyjny nadawany przez Program 1 TVP od 8 września 1977 roku do 29 września 1989 roku. Prowadzony był przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka, a współtworzony przez Marka Siudyma oraz przez kilka lat przez Tomasza Pycia. Emisja nowych odcinków została przerwana 29 września 1989 roku z powodu śmierci obu prowadzących, którzy zginęli w wypadku samochodowym pod Raciborzem, i wznowiona chwilowo we wrześniu 1990 roku w celu emisji trzech odcinków ukończonych już po ich śmierci.Według dostępnych zapisów powstało 488 odcinków (w tym 19 specjalnych). Łącznie z powtórzeniami i programami zrealizowanymi po wrześniu 1989 roku wyemitowano ponad 560 programów. Brak taśmy w ówczesnej telewizji spowodował wykasowanie wielu odcinków programu – szczególnie tych najstarszych. Zapisy zostały utracone bezpowrotnie.

Zasady akcji dyplomowej Sonda .

W celu uzyskania dyplomu z okazji 40 rocznicy rozpoczęcia emisji w TVP kultowego programu popularno-naukowego „SONDA” należy w okresie od 01.09.2017r. do 30.09.2017r. uzyskać łącznie 40 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi.

Operatorzy posiadający pozwolenie III kat. oraz  stacje z EU  mogą uzyskać dyplom po uzyskaniu min. 30 punktów za łączności ze stacjami okolicznościowymi od stacji DX wymagane jest 15 pkt.

Nasłuchowcy SP mogą uzyskać dyplom na zasadach przewidzianych dla operatorów I kat, nasłuchowcy EU i DX odpowiednio wymagania jak dla nadawców.

Łączności ze stacją okolicznościową można powtórzyć inną emisją lub na innym paśmie KF/UKF, każda taka łączność będzie liczona tylko jako 1 raz dla danego pasma lub danej emisji bez możliwości powielenia w kolejnym dniu ( np. 5 x QSO ssb w paśmie 80m = 1 raz ) . Łączności emisjami cyfrowymi zaliczane będą na zasadzie rtty x1 , bpsk/psk31/psk63/psk125 x 1 – zmiana prędkości transferu nie jest uważana za zmianę rodzaju emisji.

Punkty przydzielane są za łączności przeprowadzone w okresie akcji dyplomowej, także w czasie ewentualnych zawodów rozgrywanych w tym czasie.

Znaki wywoławcze przydzielające po 2 punkty do dyplomu:

1. HF40S

2. HF40O

3. HF40N

4. HF40D

5. HF40A

Znaki wywoławcze przydzielające po 4 pkt do dyplomu:

1. SP40SONDA

2. SN40SONDA

3.SO40SONDA

     Za przeprowadzenie łączności ze wszystkimi stacjami z sufiksami jednoliterowymi – ułożenie z liter sufiksów wyrazu SONDA, przewidziany jest dyplom za to osiągnięcie. W przypadku braku łączności ze stacja „jednoliterową” można jednorazowo zamiennie wykazać łączność z inną stacją organizatora z „ wieloliterowym sufiksem” / jocker /.

     Dyplomy wydawane są w wersji elektronicznej PDF. Zgłoszenia do dyplomu przyjmowane są do dnia 27.10.2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej – wyciąg z logu w formacie cabrillo z podaniem znaku, imienia, nazwiska i adresu e-mail na skrzynkę poczty elektronicznej sonda.award@gmail.com .

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://sp5kvw.com , http://pzk.katowice.pl oraz http://qrz.com . Postanowienia komisji akcji dyplomowej są ostateczne.

Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych: SQ4AVD , SP9HTY , SQ1GPR W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia ww. komisji. Zapraszamy do zabawy – SONDA Team.

Karty Qsl proszę wysyłać via SP4PKM (OT-21).

W związku z dużym powrotem kart QSL wysłanymi poprzez biuro w poprzedniej akcji SONDA 2015.

Prosimy o oznaczanie chęci otrzymania karty QSL w Club Logu -  OQRS.

HF40D Only Accepts QSL requests via OQRS

 

 

SP660K

W dniu dzisiejszym tj  01.06.2017 startujemy z znakiem okolicznościowym SP660K  związanym z rocznicą  powstania naszego miasta Kętrzyn  gdzie siedzibę  ma nasz klub SP4PKM .

Aktywność stacji i znaku okolicznościowego  od dnia 01.06.2017  - 30.11.2017 .

Największa aktywność na pasmach przewidywana jest na okres bieżącego miesiąca tj. Czerwiec oraz Listopad 2017. w pozostałym czasie, również będziemy pracować ale może nie tak intensywnie ;-)

Szukajcie nas zarówno na fonii , cw i emisjach cyfrowych .

foto Andrzej Frankowski ( za zgodą autora) dziękujemy ;-)

QSl via SP4PKM

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy   do łączności z nami  qso potwierdzamy specjalną kartą QSL z opisem historycznym Kętrzyna.

Kętrzyn historia  --- https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn

VY 73 SP4PKM

 

 

SP660K - 660 Anniversary of the city of Ketrzyn (Rastenburg)

Today is 01.06.2017 we start activity of the special event station  SP660K associated with the anniversary of our city Kętrzyn where is our club SP4PKM is located.

Station activity and the occasional character from 01.06.2017 to 30.11.2017.

The main  activity on the bands is predicted for the current month ie June and November 2017. At the remaining time, we will also work but maybe not so intensely ;-)

Look for us both on phone, cw and digital modes.

QSl via SP4PKM ( bureau)

All interested are welcome to contact us qso confirm with a special QSL card with historical description Ketrzyn.City of  Kętrzyn history ---  https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn

SP660K Only Accepts QSL requests via OQRS

VY 73 SP4PKM

SN2SONDA

Od 1 do 30 września rusza akcja dyplomowa „SONDA 2015″
Sonda – popularnonaukowy program telewizyjny nadawany przez Telewizję Polską w latach 1977–1989.
Prowadzony był przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka, a współtworzony przez Marka Siudyma oraz przez kilka lat również przez Tomasza Pycia. Emisja nowych odcinków została zakończona we wrześniu 1989 roku z powodu śmierci obu prowadzących, którzy zginęli w wypadku samochodowym pod Raciborzem.

Wiecej o programie telewizyjnym "SONDA
My jako Klub SP4PKM będziemy aktywni pod znakiem   SN2SONDA
Zapraszamy do łączności i uczestnictwa w akcji .
VY 73 SP4PKM

Stations of the EU, please confirm receiving QSL Card requests in OQRS  Club log.

8448839 Last modified: 2017-11-12 16:51:18, 11152 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

Public Logbook data is temporarily not available for this user
World Continents Award#13677
Granted: 2016-05-23 19:05:02   (SP4PKM)

Endorsements:
  • 20 Meters Mixed
ad: giga-db
Copyright © 2018 by QRZ.COM
Wed Jan 17 01:30:29 2018 UTC
CPU: 0.069 sec 71867 bytes mp