QRZ.COM
ad: ProAudio-1
ad: L-HROutlet
ad: l-rl
ad: l-gcopper
ad: L-rfparts
ad: l-assoc
ad: Subscribe
SP5CWC Poland flag Poland

Login is required for additional detail.

QSL: eqsl.cc, VIA BUREAU PZK OT37

Email: Login required to view

Ham Member Lookups: 1331

     

 

 

SP5CWC

 

 

Swoją przygodę radiową zacząłem, jako nastolatek w 1992 roku i pracowałem na cymbałpaśmie do 2006 roku, ale z uwagi na zmianę QTH na obecne, zaprzestałem. W 2014 roku, uzyskałem licencję kategorii A.

Sprzęt, na jakim obecnie pracuję, to:

- Icom 7000 anteny Comet GP9 oraz 5 ele yagi na 70 cm.

- Icom 7100 antena, to multidipol na pasma 80, 40, 20, 17 i 15 m.

- Icom 5100 anteny SG-7900, NL-770R, NL-77B.

- 2x Baofeng A52, Wouxun UV-6D, Icom ID-51LE Plus2.

Na tą chwilę nie rozwijam parku antenowego, ponieważ mam bardzo duże problemy z administracją budynku i dostępem do dachu, dlatego na falach krótkich pracuję dopiero od końca 2016 roku. Jestem członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców OT-37.

Moje drugie hobby, to amatorskie fotografowanie. Zapraszam na mój blog foto: http://organek.flog.pl/

 

 

My adventure radio began as a teenager in 1992 and I worked in the Citizen Band until 2006, but due to changes in the current QTH, I stopped. In 2014 I got the licence category A (first).  

 

The equipment on which I am working on are:

- Icom 7000 with antennas Comet GP9 and 5 ele yagi on the 70 cm.

- Icom 7100 with antenna multidipol on the 80, 40, 20, 17 and 15 meters.

- Icom 5100 with antennas SG-7900, NL-770R, NL-77B.

- 2x Baofeng A52, Wouxun UV-6D, Icom ID-51LE Plus2.

At the moment I don't develop the park antenna, because I have very big problems with the administration of building and access to the roof, beacuse I worked in HF antil end of 2016 year. I'm the member of Polish Amarteur Radio Union, bureau OT-37. 

My second hobby is amateur photography. I invite you to my blog photo: http://organek.flog.pl/

 


Jestem członkiem:  Member of:

                                                           


 

Dziękuję za odwiedziny: Thx for visiting:

Flag Counter

Flag Counter


 

              

             

            

   


 

7957640 Last modified: 2017-03-10 18:44:58, 9199 bytes

Login Required

Login is required for additional detail.

You must be logged in to file a report on this page

Please login now...

QRZ Logbook Summary for - SP5CWC
Latest Contacts for SP5CWC at QRZ.com
dedateband mode grid Country op
Z32KI 2017-03-20 40m SSB KN01jc Macedonia ILIJA Kanevce
4X6TT 2017-03-20 40m SSB KM72kj Israel Amir Bazak
9K2OD 2017-03-20 40m SSB LL49ai Kuwait Osama H. Dashti
OE2017MPI 2017-03-20 80m SSB JN67co Austria Michael Pacher
OE11SO 2017-03-20 40m SSB Austria Franz Wieser
OE2017WNL 2017-03-20 40m SSB Austria Wolfgang Sontag
OZ7AEI 2017-03-20 40m SSB JO46jj Denmark JAKOB PEDERSEN
EI66WAW 2017-03-19 40m SSB Ireland IRTS CO David OConnor
TC102GP 2017-03-19 40m SSB Turkey Special Call Sing For The Centenary Of Gallipoli
9K2HN 2017-03-18 15m SSB LL39xi Kuwait HAMAD ALNUSIF
C31VM 2017-03-18 20m SSB JN02sm Andorra Martinho Vieira da Rocha
OE2017SWG 2017-03-16 80m SSB Austria Stephan Weitlaner
OE11SO 2017-03-16 80m SSB Austria Franz Wieser
OE2017YTA 2017-03-16 80m SSB JN88dc Austria Tina Fock
OE2017GTU 2017-03-16 80m SSB JN87dl Austria Special Station for "Special Olympics World Winter Games" 2017

Book Totals: 301 qso's   42 confirmed Get a free logbook at QRZ.COM


c
ad: giga-db
Copyright © 2017 by QRZ.COM
Thu Mar 23 16:14:08 2017 UTC
CPU: 0.053 sec 80052 bytes mp